Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/36021
Title: Громадські організації Закарпаття в боротьбі за державність України (кінець 80-х – початок 90-х років ХХ століття)
Authors: Басараб, Михайло Михайлович
Токар, Маріан Юрійович
Keywords: громадські організації, політична регіоналістика, Закарпаття, громадянське суспільство, Незалежність України, протестний рух, Просвіта, Меморіал, Товариство української мови
Issue Date: 2009
Publisher: "Карпати"
Citation: Басараб М., Токар М. Громадські організації Закарпаття в боротьбі за державність України (кінець 80-х – початок 90-х років ХХ століття): Монографія / Серія «Studia Regionalistica»; НДІ політичної регіоналістики; ДВНЗ «Ужгородський національний університет». – Ужгород: Видавництво «Карпати», 2009. – 336 с.
Abstract: У монографії ужгородських дослідників аналізується процес утворення та діяльності перших громадських організацій Закарпаття новітньої доби боротьби за державну незалежність України. Авторами здійснено аналіз формування суспільно-політичного масового руху, творення громадсько-політичних, культурно-просвітніх, патріотичних організацій, товариств, об’єднань. Досліджено умови їхнього функціонування, проблеми структурної розбудови, аспекти співпраці. Показано причини протистояння з комуно-партійними владними інститутами. Визначено внесок закарпатців у процес розбудови Української Державності. Видання розраховане на широкий загал читачів.
Type: Text
Publication type: Монографія
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/36021
ISBN: 978-966-671-224-3
Appears in Collections:Наукові публікації НДІ політичної регіоналістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Серія_Studia Regionalistica_1-НДІ полрег.pdf126.95 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.