Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/36058
Title: Kárpátalja 1919–2009: történelem, politika, kultúra.
Authors: Колективна монографія
Keywords: портрет регіону, політична регіоналістика, Закарпаття, громадянське суспільство, НДІ політичної регіоналістики УжНУ, колективна монографія, історія Закарпаття
Issue Date: 2010
Publisher: Budapest: Argumentum MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézete.
Citation: Kárpátalja 1919–2009: történelem, politika, kultúra. Főszerkesztő: Fedinec Csilla, Vehes Mikola; Szerkesztőbizottság: Csernicskó István, Oficinszkij Román, Osztapec Jurij, Szarka László, Tokar Marian / Magyar Tudományos Akadémia Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézete, Budapest; Ungvári Nemzeti Egyetem Politikai Regionalizmus Kutatóintézete, Ungvár. Budapest: Argumentum MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézete, 2010. 640 o.
Abstract: Budapest, Prága, Pozsony felől – Kárpátalja; Moszkva, Kijev, Lemberg felől – Kárpátontúl. Sajátos történeti helyzet, ritka szeglet Kelet-Közép-Európában. Gazdasági-kereskedelmi útvonalak keresztezik itt egymást, etnikai kontaktuszónák, kulturális találkozások, kapcsolatok képzik e földrajzilag könnyen körülírható, megnevezésében mégis folyamatosan változó tér sajátosságait. Azokat az adottságokat, amelyek hol segítették, hol meg éppen politikai szándékok, konfliktusok martalékává tették ezt a régiót a rövid 20. század folyamán. У пропонованому виданні системно висвітлю ються взаємопов’язані проблеми історичного розвитку Закарпаття в ХХ – на початку ХХІ століття. Для детального ознайомлення подаються матеріали історико-політичного, соціально-економічного, культурно-освітнього життя закарпатців. Автори акцентують увагу на взаємній історичній спадщині українського та угорського місцевого населення краю, а також їхнього сучасного співіснування. Читачам пропонується україномовний варіант першого в історії регіону двомовного (українсько-угорського) масштабного видавничого проекту. Посібник, виходить у світ за сприяння Благодійного фонду «Розвитку угорськомовної освіти Закарпаття» (Україна), Інституту етнонаціональних досліджень Угорської академії наук (Угорщина), Міністерства освіти і культури (Угорщина), Науково-дослідного інституту політичної регіоналістики Ужгородського національного університету (Україна), Фонду «Рідний край» (Угорщина), уродженця краю Шандора Вайса і стане в нагоді всім, хто цікавиться сторінками історії Закарпаття.
Description: Угорськомовний варіант українсько-угорського видання / Редколегія: Ч.Фединець, М. Вегеш, Ю.Остапець, Р.Офіцинський, Л.Сорко, М.Токар, С.Черничко; Відп. за вип. Маріан Токар.
Type: Text
Publication type: Монографія
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/36058
ISBN: 978-963-446-596-6
Appears in Collections:Наукові публікації НДІ політичної регіоналістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NDI polreg_Karpatalja-1919 - 2009..pdf5.58 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.