Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/36742
Title: Щодо викладання магістрам громадського здоров’я дисципліни «Організація охорони здоров’я в Україні»
Other Titles: To the issue of teaching the discipline "Organization of health care in Ukraine" to masters of public health
Authors: Слабкий, Геннадій Олексійович
Миронюк, Іван Святославович
Брич, Валерія Володимирівна
Білак-Лук'янчук, Вікторія Йосипівна
Рябинчук, Михайло Валентинович
Keywords: громадське здоров'я, магістри, підготовка, навчальна дисципліна «Організація охорони здоров’я в Україні»
Issue Date: 2021
Publisher: Укр. ін-т стратег. дослідж. МОЗ України
Citation: Слабкий Г. О., Миронюк І. С., Брич В. В., Білак-Лук’янчук В. Й., Рябінчук М. В. Щодо викладання магістрам громадського здоров’я дисципліни «Організація охорони здоров’я в Україні» / Г. О. Слабкий, І. С. Миронюк, В. В. Брич, В. Й. Білак-Лук’янчук // Україна. Здоров'я нації = Ukraine. Nation’s Health : наук.-практ. вид. / Укр. ін-т стратег. дослідж. МОЗ України. — Київ : Вид-во "Експерт"— 2021. — № 3 (65). — С. 28-32.
Abstract: Мета роботи: проаналізувати методичні підходи до викладання здобувачам освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 229 «Громадське здоров’я» дисципліни «Організація охорони здоров’я в Україні» в ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Матеріали та методи. В ході виконання роботи використано наступні методи: бібліосемантичний та структурнологічного аналізу. Матеріалами дослідження стали: Освітньо-наукова програма «Громадське здоров’я» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 229 «Громадське здоров’я» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» ДВНЗ «Ужгородський національний університет» та Робоча програма з відповідним методичним забезпеченням обов’язкової компоненти освітнього процесу «Організація охорони здоров’я в Україні». Результати. В статті наведено методичні основи викладання здобувачам освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 229 «Громадське здоров’я» в ДВНЗ «Ужгородський національний університет» дисципліни «Організація охорони здоров’я в Україні». Висновки. Викладання здобувачам освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 229 «Громадське здоров’я» дисципліни «Організація охорони здоров’я в Україні» в ДВНЗ «Ужгородський національний університет» займає 4 кредити (120 навчальних годин), із яких 48 навчальних годин передбачають аудиторну підготовку та 72 навчальні години – самостійну роботу студентів
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/36742
ISSN: 2077-6594
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри наук про здоров’яItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.