Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/36993
Title: Кількісна та якісна оцінка ефективності інноваційного університету.
Authors: Бенчак, Олеся Федорівна
Устич, С.
Keywords: система індексації та моніторингу ефективності інновацій- ного розвитку, інноваційний університет, система індексації, моніторинг.
Issue Date: 2018
Publisher: ДВНЗ "УжНУ"
Citation: Бенчак О., Устич С. Кількісна та якісна оцінка ефективності інноваційного університету. Міжнародний науковий вісник: збірник наукових праць/ред. кол. І.В.Артьомов (голова) та ін. –Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2018. – Вип. 1 (17). с.47-53. DOI: 10.24144/2218-5348.2018.1(17).47-53
Series/Report no.: Вип. 1 (17). с.47-53.;Вип. 1 (17). с.47-53.
Abstract: У статті запропоновано механізм кількісної та якісної оцінки ефективності ін- новаційного розвитку університету через систему індексації та моніторингу зазна- ченого процесу. Маючи в своєму розпорядженні таку інформацію, суб’єкти управлін- ня університетом на різних рівнях отримують можливість вироблення і прийняття найбільш ефективних управлінських рішень щодо інноваційного розвитку. Описаний набір оціночних критеріїв (наприклад статистичних оцінок) у процесі середньо- та довгострокових моніторингових досліджень інноваційного розвитку університету та його підрозділів може певною мірою модифікувати- ся. Але для забезпечення коректності порівняльного аналізу ефективності інно- ваційного розвитку основні критерії цього аналізу у всіх випадках практичного застосування повинні бути єдиними.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/36993
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
155975-Текст статті-339610-1-10-20190207.pdfБенчак О., Устич С. Кількісна та якісна оцінка ефективності інноваційного університету.305.78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.