Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/37030
Title: Anii tinereţii ale mitropolitului Andrei Şepteţchi
Other Titles: Young years of Metropolitan Andrey Sheptytsky
Authors: Вегеш, Микола Миколайович
Горват, Ірина Люба Василівна
Keywords: Andrei Sheptytsky, Biserica Greco-Catolică, Mitropolit, Roma, Vatican, renaștere națională, religie.
Issue Date: 2021
Publisher: Satu Mare: Editura Muzeului Satmarean – Bucuresti: Editura RCR Editorial
Citation: Вегеш М., Горват Л. Молоді роки Митрополита Андрея Шептицького. Anii tinereţii ale mitropolitului Andrei Şepteţchi. Young years of Metropolitan Andrey Sheptytsky. Relatii Romano-ucrainene. Istorie si contemporaneitate. Romanian-Ukrainian relations. History and contemporaneity. Румунсько-українські відносини. Історія та сучасність. Editory Irina Liuba Horvat. Anastasia Vehesh. Satu Mare: Editura Muzeului Satmarean – Bucuresti: Editura RCR Editorial, 2021. C. 359–403.
Abstract: În contextul culturii naționale ucrainene, biserica creștină ocupă un loc special. Întotdeauna a jucat și continuă să joace rolul de autoritate morală a relațiilor sociale, de integrator al tuturor factorilor spirituali ai vieții naționale într-un singur întreg care este nucleul caracterului național, rolul de păstrător al obice iurilor și riturilor populare, apărător al intereselor naționale ale poporului ucrainean în cele mai dificile momente ale istoriei sale. În diferite perioade ale secolelor XIX-XX, cultura ucraineană a fost puternic influențată de un set de idei dezvoltate de figuri progresiste ale Bisericilor Ortodoxe și Greco Catolice, care au contribuit la formarea unei ideologii unice și originale a poporului ucrainean, axată pe maturizarea identității sale naționale. Ro lul Bisericii Greco-Catolice în acest proces este dificil de supraestimat. La urma urmei, uniunea a fost cea care a creat condițiile prealabile pentru apariția intelectualității naționale. Nivelarea formală cu clerul catolic a oferit preoților ucraineni oportunități de a obține studii medii și superioa re la nivel european. Instituțiile bisericești poloneze, române și mai târziu austriece și apoi propriile lor școli au pregătit nu numai preoți pentru că de fapt aici era formată intelectualitatea bisericească și laică care a inițiat și a realizat cu succes renașterea națională ucraineană. Dintre personalitățile proeminente ale secolului trecut este dificil să găsești o persoană care încă din timpul vieții să obțină un respect atât de mare și să fie atât de iubită de oameni ca mitropolitul Galițian Andrei Sheptytsky, remarcabil teolog, om de știință, educator, profesor, politician, filantrop. ... Însă în același timp trebuie să recunoaștem că nu este ușor să găsești o persoană asupra căreia s-a revărsat atâta represiune ca și asupra mitropolitului Andrei. Nu vrem să trecem în revistă numărul mare de „opere istorice” în care era descris ca „naționalistul burghez ucrainean” și „trădător”, așa cum îl numeau ade sea savanții sovietici, deoarece nu există nici o carte sau articol obiectiv al acestora. Din păcate, adevăratele lucrări au fost publicate doar în străină tate. Proclamarea independenței Ucrainei, pentru care a luptat mitropoli tul Andrei, ne-a permis să privim această figură extraordinară și cu ade vărat puternică cu ochi complet diferiți. Diversitatea activității lui Andrei Sheptytsky nu și-a pierdut din actualitate nici până în prezent. Ideile sale științifice, educaționale și de iluminare au rezistat încercării timpului. Stu diul și analiza lor cuprinzătoare sunt necesare în contextul construirii unei Ucraine independente
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/37030
ISSN: 1843-7052
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри політології і державного управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
volum romana ucr2021 - cu completari 05.05.2021.pdf15.99 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.