Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/37379
Title: Методичні рекомендації щодо планування, виконання та захисту дипломних робіт магістрів за спеціальністю 229 «Громадське здоров’я»
Authors: Слабкий, Геннадій Олексійович
Миронюк, Іван Святославович
Дуфинець, Василь Андрійович
Брич, Валерія Володимирівна
Корольчук, Олена Ласлівна
Білак-Лук'янчук, Вікторія Йосипівна
Кручаниця, Василь Васильович
Бутусов, Олександр Дмитрович
Keywords: громадське здоров'я, магістри, дипломна робота
Issue Date: 2020
Publisher: ДВНЗ "Ужгородський національний університет"
Citation: Методичні рекомендації щодо планування, виконання та захисту дипломних робіт магістрів за спеціальністю 229 «Громадське здоров’я» / укл. : Г. О. Слабкий, І. С. Миронюк, В. А. Дуфинець та інш.; рец. : Р. Ю. Погоріляк , О. М. Дзюба. — Ужгород, 2020. — 40 с.
Abstract: Методичні рекомендації з підготовки та захисту дипломної роботи магістра вміщують рекомендації з атестації студентів-магістрів шляхом виконання підсумкової індивідуальної письмової науково-дослідної роботи, яка дає змогу отримати комплексне уявлення про рівень засвоєння ними теоретичних знань та практичної підготовки, формує здатність до провадження дослідницької та/або інноваційної діяльності у сфері громадського здоров’я.Буде необхідним для здобувачів освіти за спеціальністю 229 «Громадське здоров’я» для найкращої організації підготовки та захисту дипломної роботи магістра, що дозволить продемонструвати знання з певного наукового напряму, володіння навичками наукового дослідження, здатність оригінально мислити, аналізувати, узагальнювати й робити власні висновки.
Type: Text
Publication type: Методичні рекомендації
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/37379
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри громадського здоров’я
Наукові публікації кафедри наук про здоров’яItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.