Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/37868
Title: Державне і регіональне управління
Authors: Задорожна, Іванна Василівна
Газуда, Леся Михайлівна
Issue Date: 2021
Publisher: ДВНЗ "УжНУ"
Citation: Державне і регіональне управління: навч.-метод. комплекс з навч. дисципліни для студ. першого курсу, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент», освітнього рівня: бакалавр /уклад.: Л.М. Газуда, І.В. Задорожна. Ужгород: Ужгородський національний університет, 2021. 36 с.
Type: Text
Publication type: Методичні рекомендації
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/37868
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри бізнес-адміністрування, маркетингу та менеджменту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МНК ДРУ 2021.pdfметодичні рекомендації493.67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.