Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/38082
Title: Інноваційна якість університету в контексті світових тенденцій розвитку вищої освіти
Authors: Артьомов, Іван Володимирович
Keywords: інновації, вища освіта, держава, дослідницько-інноваційний університет, Болонський процес, Закон України «Про вищу освіту», загальноєвропейський простір вищої освіти, Україна, Європейський Союз, Угода про асоціацію, «відтік мізків», міграція
Issue Date: 2017
Publisher: ДВНЗ "УжНУ"
Citation: Артьомов, І. В. Інноваційна якість університету в контексті світових тенденцій розвитку вищої освіти / І. В. Артьомов // Міжнародний науковий вісник : збірник наукових праць / ред. кол. І. В. Артьомов (голова) та ін. – Ужгород : ДВНЗ "УжНУ", 2017. – Спецвип. 1-2 (14-15) : За матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції "Університети інноваційного типу в контексті світових тенденцій розвитку вищої освіти". (Ужгород, 18 жовтня 2017 р.). – С. 23–41. – Бібліогр. с. : 34–36 (23 назви).
Series/Report no.: Міжнародний науковий вісник;
Abstract: У статті наводяться і коментуються документи нормативно правового характеру щодо формування єдиного європейського освітнього і наукового простору, інноваційної діяльності вищих навчальних закладів України в контексті Закону України «Про вищу освіту». Висвітлюються окремі положення, що характеризують якість інноваційного університету та наявні проблеми у сфері вищої освіти.
The article deals with normative and legal documents regarding the formation of a single European educational and scientific area, innovative activities of Ukraine’s higher education institutions, its infrastructure provision. Some of the provisions that characterize the quality of the innovation university and existing problems in higher education are highlighted. Keywords: innovation, higher education, state, research and innovation university, Bologna process, Law of Ukraine "On higher education", European higher education area, Ukraine, European Union, Association agreement, "brain drain", migration.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/38082
ISSN: 2218-5348
Appears in Collections:Міжнародний науковий вісник. Спецвипуск 1-2(14-15) 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Артьомов І.В.,.pdf677.53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.