Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/38777
Title: Лінгвальний та екстралінгвальний аспекти комунікації в мультикультурному середовищі Закарпаття
Authors: Бідзіля, Юрій Михайлович
Шаповалова, Галина Валентинівна
Шебештян, Ярослава Михайлівна
Миголинець, Ольга Федорівна
Пискач, Ольга Дмитрівна
Харьківська, Олеся Василівна
Венжинович, Наталія Федорівна
Яцьків, Марія Юріївна
Юсип-Якимович, Юлія Василівна
Ліхтей, Тетяна Василівна
Петріца, Наталія Миколаївна
Буднікова, Леся Томашівна
Мадяр, Ольга Ласлівна
Зикань, Христина Імрівна
Виноградов, Анатолій Олексійович
Тиховська, Оксана Михайлівна
Кордонець, Олександр Анатолійович
Кузьма, Оксана Юріївна
Бедзір, Наталія Прокопівна
Демчик, Марта Іванівна
Гецко, Ганна Іванівна
Толочко, Наталія Валеріївна
Соломін, Євген Олександрович
Барчан, Олеся Василівна
Шумицька, Галина Василівна
Путрашик, Василь Іванович
Issue Date: 2021
Publisher: РІК-У
Citation: Лінгвальний та екстралінгвальний аспекти комунікації в мультикультурному середовищі Закарпаття : монографія. / за заг. ред. Ю. М. Бідзілі, Г. В. Шаповалової, Я. М. Шебештян; рец. : М. І. Мушинка, М. В. Бутиріна, Л. В. Сніцарчук. – Ужгород : РІК-У, 2021. – 628 с.
Abstract: Монографія є спробою багатоаспектного осмислення лінгвальних та екстралінгвальних складових комунікації на матеріалі україністики, загалом славістики, гунгаристики, літературознавства, перекладознавства, масмедіа з урахуванням особливостей Закарпаття як прикордонного мультикультурного регіону; тут розглянуто деякі зумовлені просторово-часовими обставинами риси живорозмовної (діалектної, побутової), художньо-образної (фольклорної, літературної), масової публіцистичної (газетно-журнальної, телевізійної, онлайнової тощо) комунікації.
Description: Рекомендовано до друку: вченою радою філологічного факультету ДВНЗ «УжНУ» (протокол № 3 від 21 жовтня 2021 р.); редакційно-видавничою радою ДВНЗ «УжНУ» (протокол № 6 від 12 листопада 2021 р.); вченою радою ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (протокол № 11 від 16 листопада 2021 р.).
Type: Text
Publication type: Монографія
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/38777
ISBN: 978-617-8046-35-4
Appears in Collections:Навчально - методичні видання кафедри української літератури
Наукові публікації кафедри словацької філології
Наукові публікації кафедри слов’яської філології та світової літератури
Наукові публікації кафедри соціології і соціальної роботи
Наукові публікації кафедри української літератури
Наукові публікації кафедри української мови

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Лінгвальний та екстралінгвальний аспекти.pdf3.33 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.