Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/3892
Title: Чисельно-аналітичний метод інтегрування крайових задач для систем диференціальних рівнянь у критичному випадку
Authors: Король, Ігор Іванович
Перестюк, Микола Олексійович
Keywords: диференціальні рівняння
Issue Date: 2005
Citation: Перестюк М.О., Король І.І. Чисельно-аналітичний метод інтегрування крайових задач для систем диференціальних рівнянь у критичному випадку / М.О. Перестюк, І.І. Король // Диференціальні рівняння та їх застосування. Міжнародна конференція присвя-чена 60-річчю кафедри інтегральних і диференціальних рівнянь КНУ імені Тара-са Шевченка, 6-9 червня 2005 р., Київ. Тези доповідей. – С. 83.
Abstract: Розв'язок крайової задачі шукається у вигляді рекурентної к-параметричної послідовності функцій, всі члени якої задовольняють крайові умови. Встановлено достатні умови і оцінки рівномірної збіжності такої послідовності до деякої граничної функції з розв'язком задачі. На підставі властивостей послідовних наближень одержані конструктивні достатні умови існування розв'язків.
Type: Text
Publication type: Тези до статті
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/3892
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри диференціальних рівнянь та математичної фізики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Король конференц.jpegтези444.48 kBJPEGView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.