Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/3905
Title: Маркетинг у банку
Other Titles: Маркетинг у банку
Authors: Нікітін, Андрій Валерійович
Брітченко, Ігор Геннадійович
Іванова, Тетяна Георгіївна
Момот, Олександр Михайлович
Keywords: маркетинг у банку, маркетингова сфера, банківська сфера, застосування маркетингу в банківських установах
Issue Date: 2010
Publisher: Київ: : КНЕУ
Citation: Маркетинг у банку: навч. метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / Нікітін А. В., Іванова Т. Г., Брітченко І. Г., Момот О. М. — К. : КНЕУ, 2010. — 474, [6] с.
Abstract: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Мар- кетинг у банку» підготовлений для студентів, що навчаються за бакалаврським пла- ном і вивчають дану дисципліну як вибіркову. Видання доповнює навчальний посіб- ник з дисципліни «Маркетинг у банку» (колектив авторів за редакцією А. В. Нікітіна, виданий КНЕУ 2006 р.) з урахуванням особливостей компетенцій майбутніх фахівців зі спеціальності «Маркетинг». У навчально-методичному посібнику розглянуті теоретичні та практичні аспекти курсу, містяться питання для самоконтролю, практичні завдання, термінологічний слов- ник до тем курсу, матеріали тренінгу та рекомендована література. Значна увага приді- лена особливостям застосування інструментів маркетингу в установах банків з ураху- ванням специфіки банківського законодавства в Україні. Для студентів економічних вузів, аспірантів, викладачів, практичних праців- ників маркетингової та банківської сфери, а також усіх, хто цікавиться практич- ними аспектами застосування маркетингу в установах банків.
Description: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Мар- кетинг у банку» підготовлений для студентів, що навчаються за бакалаврським пла- ном і вивчають дану дисципліну як вибіркову. Видання доповнює навчальний посіб- ник з дисципліни «Маркетинг у банку» (колектив авторів за редакцією А. В. Нікітіна, виданий КНЕУ 2006 р.) з урахуванням особливостей компетенцій майбутніх фахівців зі спеціальності «Маркетинг». У навчально-методичному посібнику розглянуті теоретичні та практичні аспекти курсу, містяться питання для самоконтролю, практичні завдання, термінологічний слов- ник до тем курсу, матеріали тренінгу та рекомендована література. Значна увага приді- лена особливостям застосування інструментів маркетингу в установах банків з ураху- ванням специфіки банківського законодавства в Україні. Для студентів економічних вузів, аспірантів, викладачів, практичних праців- ників маркетингової та банківської сфери, а також усіх, хто цікавиться практич- ними аспектами застосування маркетингу в установах банків.
Type: Text
Publication type: Монографія
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/3905
Appears in Collections:Наукові праці кафедри фінансів і банківської справи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Маркетинг у банку_Нікітін_Брітченко_Момот_Іванов.pdfМонографія9.56 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.