Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/3912
Title: Релігійна освіта в школах: вітчизняна та зарубіжна практика
Other Titles: Religious education in schools: home and foreign practice
Authors: Палінчак, Микола Михайлович
Keywords: державно-церковні відносини, релігійні організації, релігійна освіта і виховання., свобода думки, совісті, віросповідання, state-church relations, religious organizations, freedom of thought, conscience, religious freedom, religious education
Issue Date: 2011
Citation: Палінчак М.М. Релігійна освіта в школах: вітчизняна та зарубіжна практика / М. М. Палінчак // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Історичне релігієзнавство. - 2011. - Вип. 5. - С. 158-168.
Abstract: У статті розглядається питання практики України та країн Євросоюзу щодо церковно-державних відносин в галузі релігійної освіти. Стверджується думка стосовно доречності зважати на західно- і центральноєвропейську практику становлення і розвитку взаємин між державою і релігійними об’єднаннями. Висловлюються пропозиції щодо врахування досвіду певних країн Європи при виробленні сучасної моделі державно-конфесійних відносин в Україні.
The article studies the practice of the state-church relations in the field of religious education in Ukraine and the countries of the European Union. It suggests the idea of relevance of the West and East-European practice of the establishment and development of the relations between the state and religious communities. The article puts forward proposals to take into consideration the experience of certain countries of Europe in the elaboration of the contemporary model of the state-church relations in Ukraine.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/3912
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри міжнародної політики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Релігійна освіта в школах вітчизняна та зарубіжна практика.pdfосновна стаття275.02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.