Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/40186
Title: Управління якістю життя як складова підготовки магістрів громадського здоров’я
Other Titles: Quality of life management as a component of training of masters of public health
Authors: Слабкий, Геннадій Олексійович
Миронюк, Іван Святославович
Качур, Олександр Юрійович
Білак-Лук'янчук, Вікторія Йосипівна
Keywords: громадське здоров'я, магістри, підготовка, управління якістю життя
Issue Date: 2021
Publisher: ДВНЗ «Тернопiльський державний медичний університет iменi I.Я. Горбачeвського МОЗ України»
Citation: Слабкий Г. О., Миронюк І. С., Качур О. Ю., Білак-Лук’янчук В. Й. Управління якістю життя як складова підготовки магістрів громадського здоров’я / Г. О. Слабкий, І. С. Миронюк, О. Ю. Качур та інш. // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України – Тернопіль : ДВНЗ «Тернопiльський державний медичний університетiменi I. Я. Горбачeвського МОЗ України», 2021. № 4 (90). – С. 63-68.
Abstract: Мета: дослідити та проаналізувати стан підготовки магістрів громадського здоров’я до управління якістю життя населення. Матеріали і методи. Матеріалами дослідження стали освітня програма і навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальності 229 «Громадське здоров’я» (ОП «Громадське здоров’я» Ужгородського національного університету); робоча програма навчальної дисципліни «Управління якістю життя» даної освітньої програми. В ході проведення дослідження використано методи структурно-логічного аналізу та бібліосемантичний. Результати. У статті наведено опис та структуру навчальної дисципліни. Програма навчальної дисципліни "Управління якістю життя» підготовки магістрів громадського здоров’я складає 120 навчальних годин (4 кредити) із яких 61,7 % у студентів денної форми навчання та загального навантаження, а у студентів заочної форми навчання цей показник становить 88,3 % відповідно. Програма включає 10 навчальних тем з основних напрямків забезпечення високої якості життя населення. Програма забезпечує набуття здобувачами вищої освіти низки загальних та фахових компетентностей, які дозволять магістрам громадського здоров’я забезпечувати управління якістю життя населення територіальної громади. Висновки. Програма дозволяє забезпечити оволодіння студентами необхідними для практичної роботи компетенціями.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/40186
ISSN: 1681-2786
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри наук про здоров’яItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.