Наукові публікації кафедри органічної хімії : [142] Collection home page

Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 142
Issue DateTitleAuthor(s)
2019-10-24Практикум з курсу "Методологія органічного синтезу"ФІЗЕР, Максим Михайлович; КРИВОВ’ЯЗ, Андрій Олександрович; СЛИВКА, Михайло Васильович; ЛЕНДЄЛ, Василь Георгійович
2019-10-24МЕТОДОЛОГІЯ ОРГАНІЧНОГО СИНТЕЗУСливка М.В., Михайло Васильович; Фізер, Максим Михайлович; Лендєл, Василь Георгійович
2019-05СИНТЕЗ, СПЕКТРАЛЬНЕ ТА ТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 5-(2-ГІДОКСИФЕНІЛ)-4-МЕТАЛІЛ-1,2,4-ТРИАЗОЛ-3-ТІОНУГригорка, Ганна; Фізер, Максим Михайлович; Фізер, Оксана Іванівна; Сливка, Михайло Васильович; Фаринюк, Юрій Іванович; Лендєл, Василь Георгійович
2018-10-31Збірник завдань з курсу "ОРГАНІЧНА ХІМІЯ" (частина ІІ)Лендєл, Василь Георгійович; Онисько, Михайло Юрійович; Кривовяз, Андрій Олександрович; Русин, Іван Федорович; Сливка, Михайло Васильович; Фізер, Максим Михайлович
2019-05РЕГІОСЕЛЕКТИВНИЙ СИНТЕЗ ТРИАЗОЛО[5,1-b][1,3]ТІАЗИНІЄВИХ СОЛЕЙ ТА ЇХ СТРУКТУРНЕ ДОСЛІДЖЕННЯКороль, Наталія; Сливка, Михайло; Фізер, Максим; Хрипак, Наталія; Баумер, В’ячеслав; Лендєл, Василь
2019-05ПРОТОН-ІНДУКОВАНА ЦИКЛІЗАЦІЯ МЕТАЛІЛЬНИХ ТІОЕТЕРІВ 1,2,4-ТРИАЗОЛУФізер, Максим Михайлович; Григорка, Ганна; Сливка, Михайло Васильович; Баумер, В’ячеслав Миколайович; Лендєл, Василь Георгійович
2019-04Peculiarities of 4-methallyl-5-methallylamino- 1,2,4-triazole-3-thione halogenationFizer, Maksym M.; Slivka, Mikhailo V.; Lendel, Vasil G.
2009Синтез та властивості тієно[2,3-d]піримідинівХрипак, Степан Михайлович; Сливка, Михайло Васильович; Лендєл, Василь Георгійович
2019-09-16СИНТЕТИЧНИЙ ДИЗАЙН ФУНКЦІОНАЛЬНИХ І КОНДЕНСОВАНИХ 1,2,4-ТРИАЗОЛІВСливка, Михайло Васильович; Фізер, Максим Михайлович; Король, Наталія Іванівна; Лендєл, Василь Георгійович
2019-06-02РЕГІОСЕЛЕКТИВНИЙ СИНТЕЗ ТРИАЗОЛО[5,1-b][1,3]ТІАЗИНІЄВИХ СОЛЕЙ ТА ЇХ СТРУКТУРНЕ ДОСЛІДЖЕННЯКороль, Наталія; Сливка, Михайло; Фізер, Максим; Хрипак, Наталія; Баумер, В’ячеслав; Лендєл, Василь
2019-06-02ПРОТОН-ІНДУКОВАНА ЦИКЛІЗАЦІЯ МЕТАЛІЛЬНИХ ТІОЕТЕРІВ 1,2,4-ТРИАЗОЛУФізер, Максим; Григорка, Ганна; Сливка, Михайло; Баумер, В’ячеслав; Лендєл, Василь
2019-05-20КВАНТОВО-ХІМІЧНІ РОЗРАХУНКИ СОРБЦІЇ ФЕРУМУ НА КЛИНОПТИЛОЛІТІФізер, Максим Михайлович; Мільович, Степан Степанович; Гомонай, Василь Іванович
2018ТЕЛУРОЦИКЛІЗАЦІЯ КОНДЕНСОВАНИХ N-АЛКЕНІЛЬНИХ ПОХІДНИХ 4-ОКСОПІРИМІДИН-2-ТІОНУКут, Микола Михайлович; Онисько, Михайло Юрійович; Лендєл, Василь Георгійович
2018СИНТЕЗ БУТЕНІЛЬНИХ ТІОЕТЕРІВ АРЕНОПІРИМІДИНОНІВКут, Микола Михайлович; Онисько, Михайло Юрійович; Лендєл, Василь Георгійович
2018ВПЛИВ ГАЛОГЕНУ В АРИЛТЕЛУРТРИГАЛОГЕНІДІ НА РЕАКЦІЮЕЛЕКТРОФІЛЬНОЇ ЦИКЛІЗАЦІЇ N-АЛКЕНІЛЬНИХ ПОХІДНИХ 2-ТІОКСОБЕНЗО (ТІЄНО) ПІРИМІДИН-4-ОНІВКут, Микола Михайлович; Онисько, Михайло Юрійович; Фізер, Максим Михайлович; Лендєл, Василь Георгійович
2018ЕЛЕКТРОФІЛЬНА ЦИКЛІЗАЦІЯ 5-МЕТАЛІЛ-6- ТІОКСОПІРАЗОЛО[3,4-d]ПІРИМІДИН-4-ОНУПовідайчик, Маріанна Василівна; Кут, Микола Михайлович; Онисько, Михайло Юрійович; Лендєл, Василь Георгійович; Свалявин, Олег Вікторович
2017ВЗАЄМОДІЯ ПРОПЕНІЛЬНИХ ПОХІДНИХ 1,2,4-ТРИАЗОЛУ З 4-АЛКОКСИФЕНІЛТЕЛУРТРИХЛОРИДАМИРусин, Іван Федорович; Стебівка, Людмила; Кут, Микола Михайлович; Онисько, Михайло Юрійович; Лендєл, Василь Георгійович
2017КОМПЛЕКСИ п-МЕТОКСИФЕНІЛТЕЛУРТРИХЛОРИДУ З N- АЛІЛЬНИМИ ПОХІДНИМИ 2- ОКСО(МЕТИЛТІО)ТІЄНО[2,3- d]ПІРИМІДИН-4-ОНУКут, Микола Михайлович; Онисько, Михайло Юрійович; Лендєл, Василь Георгійович
2017ТЕЛУРОЦИКЛІЗАЦІЯ КОНДЕНСОВАНИХ S-АЛКЕНІЛЬНИХ ПОХІДНИХ 4-ОКСОПІРИМІДИН-2-ТІОНУКут, Микола Михайлович; Онисько, Михайло Юрійович; Лендєл, Василь Георгійович
2016ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ГІДРОХЛОРИДІВ 6,7-ДИЗАМІЩЕНИХ 2- (ДИХЛОРО(п-АЛКОКСІФЕНІЛ)ТЕЛУРОМЕТИЛ)-2,3-ДИГІДРО-5Н- [1,3]ТІАЗОЛО[3,2-А]ТІЄНО[2,3-D]ПІРИМІДИН-5-ОНІВКут, Микола Михайлович; Онисько, Михайло Юрійович; Лендєл, Василь Георгійович
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 142
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed