Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/4137
Title: Актуальні тенденції розвитку урбанізаційних процесів у Рівненській області
Other Titles: Current trends of development of urbanization processes in Rivne region
Authors: Кушнірецька, О.В.
Keywords: урбанізаційні процеси, урбанізація, місто, регіон, розвиток
Issue Date: 2015
Publisher: Видавництво УжНУ "Говерла"
Citation: Кушнірецька, О. В. Актуальні тенденції розвитку урбанізаційних процесів у Рівненській області [Текст] / О. В. Кушнірецька // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Економіка / редкол.: В.П. Мікловда, В.І. Ярема, В.О. Приходько та ін. – Ужгород: Видавництво УжНУ "Говерла", 2015. – Вип. 1 (45) Том 1. – С. 21–26. – Бібліогр.: с. 26 (5 назв).
Series/Report no.: Економіка;
Abstract: У статті аналізується актуальний стан поселенської мережі та особливості розвитку урбанізаційних процесів у Рівненській області. Визначається роль у міській поселенській мережі та системі макроеко- номічних показників області обласного центру, як вагомого осередку фінансово-економічного, соціально- культурного, працересурсного потенціалу, що формує значні доцентрові трудові, фінансові, інвестиційні потоки. Окреслюються прогноз та заходи щодо перспектив розвитку поселенської мережі регіону. Ключові слова: урбанізаційні процеси, урбанізація, місто, регіон, розвиток.
Description: The current state of settlement network and characteristics of urbanization processes in Rivne region are analyzed. The role of network of urban settlement and macroeconomic framework of region as an important regional center of the financial, economic, socio-cultural, labor potential that generates significant labor, financial and investment flows are determined. Prospects of region settlement network development are outlined. Keywords: urbanization processes, urbanization, city, region, development.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/4137
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Економіка. Випуск 1 (45) Том 1 - 2015Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.