Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/4143
Title: Оцінка регіональних програм розвитку туристично-рекреаційної галузі в Закарпатській області у посткризовий період
Other Titles: Assessment of the tourism and recreation industry development regional programs in Transcarpathia in the post-crisis period
Authors: Бачо, Р.Й.
Keywords: регіон, Закарпатська область, туристично-рекреаційна галузь, бюджетне фінансування, регіональні програми розвитку
Issue Date: 2015
Publisher: Видавництво УжНУ "Говерла"
Citation: Бачо, Р. Й. Оцінка регіональних програм розвитку туристично-рекреаційної галузі в Закарпатській області у посткризовий період [Текст] / Р. Й. Бачо // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Економіка / редкол.: В.П. Мікловда, В.І. Ярема, В.О. Приходько та ін. – Ужгород: Видавництво УжНУ "Говерла", 2015. – Вип. 1 (45) Том 1. – С. 47–51. – Бібліогр.: с. 51 (6 назв).
Series/Report no.: Економіка;
Abstract: У статті проведена загальна оцінка програм сприяння розвитку туристично-рекреаційної галузі в За- карпатській області у посткризовий період. Оцінено основні показники досліджуваної галузі регіональ- ної економіки в розрізі бюджетів області. У статті констатується, що розвитку туристично-рекре- аційної галузі Закарпатської області сприяє низка регіональних програм, серед яких на цей час діє три: Програма розвитку туризму та рекреації в Закарпатській області, Програма формування позитивного міжнародного інвестиційного іміджу області, Програма розвитку транскордонного співробітництва Закарпатської області у 2010 році. Оцінка цих програм свідчить про високий ступінь недофінансування цих програм у посткризовий період, адже у 2013 р. було профінансовано тільки 36,8% усіх запланованих витрат. Зроблено висновок про те, що в Закарпатській області відбувається свідоме недофінансування програм сприяння розвитку туризму, що погіршує умови розвитку туристичної галузі регіону та його популяризацію за межами області. Ключові слова: регіон, Закарпатська область, туристично-рекреаційна галузь, бюджетне фінансуван- ня, регіональні програми розвитку.
Description: In the article an overall assessment of the Transcarpathian tourism and recreation industry’s development programs in the post-crisis period has been made. Key indicators of the regional economy’s target industry are assessed in terms of regional budgets. The article states that there are a number of regional programs which favour the development of tourism and recreation industry in Transcarpathian region, including three currently operating: The development programme of tourism and recreation in Transcarpathian region, The program of forming a positive international investment image of the region, The program of the cross-border cooperation development in Transcarpathian region in 2010. The assessment of these programs demonstrates the high level of their underfunding in the post-crisis period, as in 2013 only 36.8 % of the planned expenses were financed. It is concluded that in Transcarpathian region a wilful underfunding of programs aimed at tourism development promotion has place, which worsens the conditions of the region’s tourism industry and its popularization outside the region. Keywords: region, Transcarpathian region, tourism and recreation industry, budget funding, regional development programs.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/4143
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Економіка. Випуск 1 (45) Том 1 - 2015Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.