Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/4148
Название: Система управління інноваційним розвитком країни на основі використання міжнародних маркетингових стратегій
Другие названия: Control systemry's innovative development on the basis of international marketings strategies
Авторы: Корж, М.В.
Ключевые слова: стратегії інноваційного розвитку, міжнародна інтеграція, функціональний підхід, системний аналіз, глобалізація, світова економіка
Дата публикации: 2015
Издательство: Видавництво УжНУ "Говерла"
Библиографическое описание: Корж, М. В. Система управління інноваційним розвитком країни на основі використання міжнародних маркетингових стратегій [Текст] / М. В. Корж // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Економіка / редкол.: В.П. Мікловда, В.І. Ярема, В.О. Приходько та ін. – Ужгород: Видавництво УжНУ "Говерла", 2015. – Вип. 1 (45) Том 1. – С. 69–73. – Бібліогр.: с. 73 (7 назв).
Серия/номер: Економіка;
Краткий осмотр (реферат): У статті було встановлено, що концептуальні основи управління інноваційним розвитком на основі ви- користання стратегій міжнародного маркетингу визначаються напрямами співробітництва міжна- родних корпорацій і держав при проведенні довгострокової науково-технічної політики. В основу роз- робки концепції національної інноваційної системи було покладено безпосередню взаємодію суспільних і державних інституцій, освітніх установ і бізнес-кіл з приводу розробки і реалізації загальної довгостро- кової стратегії інноваційного розвитку. Зміст концепції має визначатись з використанням стратегіч- ного маркетингового підходу, а також з урахуванням наявної множини об’єктивних для кожної країни факторів: розмірів країни, геополітичного положення, наявності природних ресурсів, особливостей роз- витку інституцій і форм бізнес-діяльності тощо. Доведено, що відмінності національних інноваційних систем будуть полягати у структурі і ступені їх організованості. У результаті дослідження з метою підвищення ефективності останньої було запропоновано використання прогресивної технології викорис- тання нестандартного прогресивного та функціонального підходу та системного аналізу. Ключові слова: стратегії інноваційного розвитку, міжнародна інтеграція, функціональний підхід, сис- темний аналіз, глобалізація, світова економіка.
Описание: The article has found out that the conceptual basis of innovative development control on the basis of the use of international marketing strategies is determined by directions of collaboration of international corporations and states while carrying out the long-term scientific and technical policy. The basis of development of national innovative system conception consists in the direct interaction of public and state institutions, educational institutions and the business communities as to the development and implementation of the overall long-term strategy of innovative development. The content of the concept should be determined using a strategic marketing approach, and taking into account the existing set of objective factors for each country: the country's size, geopolitical position, natural resources, characteristics of institutions and forms of business activities, etc. It has been proved that the differences of national innovation systems consist in the structure and degree of their organization. With the purpose of increasing the efficiency of the latter, the employment of progressive technology of using non-standard progressive and functional approach and the analysis of the systems has been offered. Keywords: strategies of innovative development, international integration, functional approach, analysis of the systems, globalization, world economy.
Тип: Text
Тип публикации: Стаття
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/4148
Располагается в коллекциях:Науковий вісник УжНУ Серія: Економіка. Випуск 1 (45) Том 1 - 2015

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ КРАЇНИ.pdf311.12 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.