Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/4201
Title: Вектори розвитку банківської системи Закарпатської області
Other Titles: Vectors of development in the banking system of the Transcarpathian region
Authors: Чубарь, О.Г.
Машіко, К.С.
Keywords: банківська система регіону, депозитний портфель, кредитний портфель, сектор економіки, вид економічної діяльності, регіон
Issue Date: 2015
Publisher: Видавництво УжНУ "Говерла"
Citation: Чубарь, О. Г. Вектори розвитку банківської системи Закарпатської області [Текст] / О. Г. Чубарь, К. С. Машіко // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Економіка / редкол.: В.П. Мікловда, В.І. Ярема, В.О. Приходько та ін. – Ужгород: Видавництво УжНУ "Говерла", 2015. – Вип. 1 (45) Том 1. – С. 219–223. – Бібліогр.: с. 223 (8 назв).
Series/Report no.: Економіка;
Abstract: Стаття присвячена аналізу основних напрямів діяльності банківських установ на території Закарпат- ської області. Авторами виявлено позитивні та негативні тенденції, а також особливості розвитку регіональної банківської системи. Увага приділена розкриттю особливостей депозитної та кредитної діяльності банків, у тому числі в контексті підтримки пріоритетних видів економічної діяльності ре- гіону. У статті запропоновано деякі рекомендації з посилення ролі банківських установ у забезпеченні соціально-економічного розвитку на мезорівні. Ключові слова: банківська система регіону, депозитний портфель, кредитний портфель, сектор еконо- міки, вид економічної діяльності, регіон.
Description: The main activities of banking institutions on the territory of Transcarpathian region are analyzed in the article. Positive and negative trends and features of regional banking system of Transcarpathia are revealed by the authors. The article focuses on the disclosure of the features of the banks' deposit and credit activities in the context of supporting priority economic activities of the region. Some recommendations for strengthening the role of banking institutions in providing social and economic development are proposed in the article. Keywords: banking system of region, deposit portfolio, loan portfolio, sector of the economy, economic activity, region.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/4201
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Економіка. Випуск 1 (45) Том 1 - 2015Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.