Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/4292
Title: Організаційно-методичні аспекти аналізу інноваційного розвитку підприємств
Other Titles: Organizational and methodological aspects of the analysis of innovative enterprises
Authors: Парасій-Вергуненко, І.М.
Keywords: інновації, нововведення, тип інноваційного розвитку, інноваційна діяльність, аналіз, організація аналізу, ефективність, інноваційний потенціал
Issue Date: 2015
Publisher: Видавництво УжНУ "Говерла"
Citation: Парасій-Вергуненко, І. М. Організаційно-методичні аспекти аналізу інноваційного розвитку підприємств [Текст] / І. М. Парасій-Вергуненко // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Економіка / редкол.: В.П. Мікловда (гол. ред.), В.І. Ярема , Н.Н. Пойда-Носик та інші. – Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2015. – Вип.1 (45).Том 2. – С. 181–186. – Бібліогр.: с. 186 (8 назв).
Series/Report no.: Економіка;
Abstract: Стаття присвячена дослідженню економічної сутності поняття «інноваційний розвиток», що покла-дено в основу формування методологічних підходів до його аналізу для суб’єктів господарювання. Уточнено сутність понять «інновації», «інноваційний тип розвитку підприємств», «інноваційна діяль-ність». Запропоновано класифікацію видів інновацій. Визначено основні завдання та етапи аналізу інно-ваційного розвитку підприємств. У межах виокремлених організаційних етапів конкретизовано цілі й розроблено систему аналітичних показників для дослідження інноваційного розвитку підприємства. Ключові слова: інновації, нововведення, тип інноваційного розвитку, інноваційна діяльність, аналіз, ор-ганізація аналізу, ефективність, інноваційний потенціал.
Description: The article is devoted to the research of the eco-nomic essense of the "innovation development" con-cept, which is the basis for the formation of the meth-odological approaches to its analysis for businesses entities. The essence of the concepts "Innovation", "Innovative type of business", "Novelty” has been specified. The classification of the main innovation types has been suggested. The main targets and stages of analysis of the enterprise’s innovative development have been defined. Within the defined organizational stages, the system of the analytical indicators for the research of the enterprise’s innovative growth has been developed. Key words. Innovation, novelty, inno-vation development type, innovation activity, analysis, organization analysis, efficiency, innovation potential.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/4292
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Економіка. Випуск 1 (45) Том 2 - 2015Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.