Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/4400
Title: Правочини із вадами волі: основні теоретичні та практичні аспекти
Other Titles: The transactions with failure of intention: basic theoretical and practical aspects
Authors: Заборовський, Віктор Вікторович
Попович, Руслана Василівна
Keywords: правочин, воля, дієздатність, помилка, обман, насильство, тяжка обставина, невигідні умови
Issue Date: 2015
Publisher: Видавничий дім "Гельветика"
Citation: Заборовський, В. В. Правочини із вадами волі: основні теоретичні та практичні аспекти [Текст] / В. В. Заборовський, Р. В. Попович // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Серія: Право / голов. ред. Ю.М. Бисага. – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – Вип. 31. Т.2. – С. 18–22. – Бібліогр.: с. 22 (12 назв).
Series/Report no.: Право;
Abstract: У статті досліджується правова природа правочинів із вадами волі як недійсних правочинів. Констатується оспорюваність цих правочинів у судовому порядку. Даний правочин може бути визнаний недійсним у разі звернення особи, яка вчинила правочин, до суду. Питання недійсності вирішує суд. Розкриваються види правочинів з вадами волі, які закріплені цивільним законодавством, а також їх суттєві ознаки та відмінності. Ключові слова: правочин, воля, дієздатність, помилка, обман, насильство, тяжка обставина, невигідні умови.
Description: The legal nature of transactions with failure of intention such as invalid transactions is researched in this paper. The voidability of these transactions in court is stated. Kinds of transactions with failure of intention which fixed civil legislation, their features and difference are revealed. Key words: transaction, will, legal ability, mistake, bluff, violence, hard fact, disadvantage.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/4400
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Право Випуск 31 Том 2 - 2015Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.