Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/4662
Title: Правочини із вадами волі: теоретичні та практичні аспекти
Authors: Заборовський, Віктор Вікторович
Попович, Руслана Василівна
Keywords: 12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право., Ключові слова: правочин, воля, дієздатність, помилка, обман, насильство, тяжка обставина, невигідні умови.
Issue Date: 2015
Publisher: ДВНЗ "Ужгородський національний університет"
Citation: Заборовський В.В., Попович Р.В. Правочини із вадами волі: теоретичні та практичні аспекти / В.В. Заборовський, Р.В. Попович // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. – 2015. – Вип. 31. – Т. 2. – С. 18-22. (стаття, фахове видання).
Abstract: У статті досліджується правова природа правочинів із вадами волі як недійсних правочинів. Констатується оспорюваність цих правочинів у судовому порядку. Даний правочин може бути визнаний недійсним у разі звернення особи, яка вчинила правочин, до суду. Питання недійсності вирішує суд. Розкриваються види правочинів з вадами волі, які закріплені цивільним законодавством, а також їх суттєві ознаки та відмінності. З’ясовується зміст поняття волі й констатується міжгалузевий характер цього феномену. У дослідженні розкриваються поняття помилки, обману, насильства, тяжких обставин як підстав для визнання правочину недійсним. Формулюється власне бачення цих цивільно-правових інститутів. Зазначається, що основною ознакою помилки є власне хибне уявлення особи, яка вчинила правочин, про обставини правочину. Для обману характерним є умисел однієї сторони правочину щодо іншої. Насильство характеризується тиском на особу, яка вчиняє правочин. Констатується наявність причинного зв’язку між тяжкими обставинами, за яких укладений правочин, і невигідними умовами правочину. У статті також розмежовуються поняття: 1) правочину, вчиненого під впливом обману та правочину, вчиненого від впливом помилки; 2) правочину, вчиненого під впливом тяжкої обставини від обману, насильства чи помилки.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/4662
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри цивільного права та процесуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.