Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/4676
Title: Поняття й види акцій та процедура їх конвертації
Authors: Заборовський, Віктор Вікторович
Щока, Станіслав Васильович
Keywords: 12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право., Ключові слова: акція, акціонери, види акцій, конвертація, процедура конвертації акцій, односторонній та двосторонній правочин.
Issue Date: 2015
Publisher: ДВНЗ "Ужгородський національний університет"
Citation: Заборовський В.В., Щока С.В. Поняття й види акцій та процедура їх конвертації / В.В. Заборовський, С.В. Щока // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. – 2015. – Вип. 32. – Т. 2. – С. 92-96. (стаття, фахове видання).
Abstract: Дана стаття присвячена дослідженню правової природи акцій, розкриттю найбільш поширених критеріїв класифікації акцій, а також аналізу сутності процедури конвертації акцій. У роботі робиться висновок, що під поняттям «акція» слід розуміти цінний папір, який свідчить про те, що його власник вніс певний пай у акціонерне товариство та має право отримувати прибуток у вигляді дивіденду. У статті також аналізується правова природа процедури конвертації акцій, та вказується на те, що «конвертація акцій» – являє собою особливий спосіб розміщення акцій, який полягає в обміні конвертованих цінних паперів емітента на акції нового (іншого) випуску, якому притаманні риси як одностороннього, так і двостороннього правочину.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/4676
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри цивільного права та процесуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.