Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/4681
Title: Окрема ухвала суду як привід для порушення дисциплінарного провадження відносно адвоката : практичні проблеми застосування
Authors: Заборовський, Віктор Вікторович
Keywords: 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура, Ключові слова: адвокат; дисциплінарна відповідальність, приводи для порушення дисциплінарного провадження, окрема ухвала суду (судді).
Issue Date: 2015
Publisher: ДВНЗ "Ужгородський національний університет"
Citation: Заборовський В.В. Окрема ухвала суду як привід для порушення дисциплінарного провадження відносно адвоката : практичні проблеми застосування/ В.В. Заборовський // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. – 2015. – Вип. 34. – Т. 3. – С. 105-109. (стаття, фахове видання).
Abstract: У даній статті досліджується питання про практичні проблеми застосування інституту окремої ухвали в якості приводу для порушення дисциплінарного провадження щодо адвоката. Аналіз правозастосовної практики суду свідчить про той факт, за яким значна кількість суддів при постановлені окремих ухвал недотримуються законодавчо встановлених умов їх винесення. Робиться висновок про те, що основний недолік в даному випадку проявляється у відсутності належного обґрунтування та вмотивування таких окремих ухвал, оскільки суди досить часто обмежуються лише вказівкою на фактичну наявність таких обставин, не з’ясовують при цьому дійсні причини та умови, що сприяли вчиненню адвокатом дисциплінарного проступку.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/4681
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри цивільного права та процесуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.