Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/47956
Title: Василь Міщанин. Бібліографічний покажчик. До 50-річчя від дня народження
Authors: Вегеш, Микола Миколайович
Данилець, Юрій Васильович
Олашин, Микола Васильович
Міщанин, Василь Васильович
Keywords: Василь Міщанин, історія України, біографія, бібліографія, Ужгородський національний університет, історія Закарпаття
Issue Date: 2023
Publisher: Ужгород: Видавництво ТОВ «РІК-У»
Citation: Василь Міщанин. Бібліографічний покажчик. До 50-річчя від дня народження/ Укладач Юрій Данилець; вступна стаття Микола Вегеш, Микола Олашин. Ужгород: ТОВ «РІК-У», 2023. 100 с.
Abstract: Видання «Василь Міщанин. Бібліографічний покажчик» знайомить широкий загал читачів із життєвим і творчим шляхом доктора історичних наук, доцента, професора кафедри модерної історії України та зарубіжних країн Ужгородського національного університету. У покажчику, який виходить з нагоди 50-річчя від дня народження, зафіксовано наукові, науково-популярні, навчально-методичні праці історика станом на 20 лютого 2023 року. Пропоноване видання буде корисним для науковців, педагогів, краєзнавців та всіх хто цікавиться вітчизняною історією.
Description: Василь Міщанин – знаний в Україні дослідник радянізації Закарпаття. 31 травня 2019 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради ДВНЗ «Ужгородський національний університет» він захистив докторську дисертацію «Радянізація Закарпаття 1944-1950 рр.». Над дослідженням він працював досить тривалий час, плідно поєднуючи викладацьку, наукову, виховну, громадську роботу. Історією Василь зацікавився ще в шкільні роки, навчаючись в гірському селі Синевир. Вже у старших класах, під впливом вчителя історії Синевирської середньої школи Миколи Вегеша, вирішив поступати на історичний факультет в Ужгород. Навчаючись в стінах університету в період 1991–1996 рр. допитливий студент починає публікувати свої перші статті. У пропонованому покажчику наведено назви всіх наукових, науково-популярних, методичних і т.д. праць В. Міщанина, починаючи з 1992 р. і до лютого 2023 р. Перші статті молодого автора з’явилися в районній газеті Міжгірщини «Верховина» у вересні та в грудні 1992 р. Одна із статей була присвячена походженню назви села Синевир, що свідчило про зацікавлення історією рідного краю. В подальшому В. Міщанин продовжував публікувати в газетах, висвітлюючи різні аспекти історії України та Закарпаття. У покажчику зафіксовано назви десятка періодичних видань, в яких надруковано матеріали історика. Це – «Бюлетень прес-служби УжНУ», «Голос нації», «Карпатська Україна», «Новини Закарпаття», «Погляд», «РІО», «Срібна Земля», «Срібна Земля-Фест», «Трибуна», «Ужгородський університет». Паралельно з публікаціями у пресі В. Міщанин в 1994-1995 рр. оприлюднює свої наукові здобутки в Наукових записках молодих учених Ужгородського державного університету «Молодь – Україні» на тематику Карпатської України. Після завершення навчання в університеті вирішує вступити до аспірантури, де протягом 1996-1999 рр. розробляє тематику аграрної політики на Закарпатті в 1944-1950 рр. Нововиявлені документи та матеріали аналізує і публікує в різних наукових виданнях України. Перша наукова стаття в «Науковому віснику Ужгородського університету. Серія: Історія» В. Міщанина в статусі аспіранта з’явилася в 1999 році. З того часу і до сьогодні, Василь Васильович опублікував більше 130 наукових та методичних статей, рецензій, методичних рекомендацій. Його тексти друкувалися в багатьох українських та закордонних виданнях. Наприклад, «East European Historical Bulletin» (Дрогобич), «Paginae historiae. Sborník Národního archivu» (Прага, Чехія), «Dejiny. Іnternetový časopis Inštitútu histórie8 FF PU v Prešove» (Пряшів, Словаччина), «Український селянин. Збірник наукових праць» (Черкаси), «Orthódoxi Evrópi. Studia do dziejów Kościoła prawosławnego w Europie Wschodniej» (Білосток, Польща), «Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки» (Київ), «Journal of Social Sciences, Nursing, Public health and Education» (Требіщов, Словаччина) і т.д. Окрім цього, В. Міщанин є автором та співавтором 15 окремих видань, монографій, науково-популярних книг, посібників. У 2000 р. вийшла його перша монографія «Аграрна політика на Закарпатті (1944-1950 рр.)», котра отримала чимало схвальних відгуків серед наукової плеяди. Спільне видання з проф. Дмитром Данилюком «Кафедра історії України УжНУ», залишається на разі єдиним науковим проектом про окремі структурні одиниці факультету. Справжній резонанс серед громадськості викликала монографія В. Міщанина «Радянізація Закарпаття 1944-1950 рр.». На неї відгукнулися рецензіями близько десятка авторів з різних регіонів України і ближнього зарубіжжя. Покажчик містить також перелік інтернет публікацій автора, інформація про навчально-методичну, громадську роботи, виступи, участь у презентаціях, проведення екскурсій, інтерв’ю, відгуки на автореферати дисертацій та відгуки офіційного опонента чи рецензента. Пропоноване видання підводить певний підсумок діяльності ювіляра та стимулює його до продовження активної творчої праці у наступні роки. Юрій Данилець, к.і.н., доцент ДВНЗ «УжНУ»
Type: Text
Publication type: Книга, підручник
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/47956
ISBN: 978-617-8046-99-6
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри політології і державного управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
бібліографічний покажчик.pdf6.12 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.