Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/4984
Title: Стан інноваційного потенціалу Закарпатської області та тенденції його використання
Other Titles: Innovation potential of Transcarpatia and his trends in use
Authors: Мікловда, Василь Петрович
Кубіній, Володимир Володимирович
Шеверя, М.Ю.
Keywords: регіон, конкурентоспроможність, інноваційний потенціал, інноваційна активність, розвиток
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво УжНУ
Citation: Мікловда, В. П. Стан інноваційного потенціалу Закарпатскої області та тенденції його використання / В. П. Мікловда, В. В. Кубіній, М. Ю. Шеверя // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Економіка / В.П. Мікловда, М.І. Пітюлич, Н.М. Гапак. – Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2011. – Вип. 2 (34). – С. 6–11. – Бібліогр.: с. 11 (9 назв).
Series/Report no.: Економіка;
Abstract: У статті доведено значення інноваційного потенціалу для формування регіональної конкурентоспроможності. Проаналізовано динаміку та структуру інноваційних витрат та обсягів реалізації інноваційної продукції в Закарпатській області. Визначені коефіцієнти випередження темпів зростання продуктивності праці у порівнянні з темпами зростання середньої заробітної платою на інноваційно-активних підприємствах регіону в якості оціночного показника ефективності їх діяльності. Ключові слова: регіон, конкурентоспроможність, інноваційний потенціал, інноваційна активність, розвиток.
The article proved the value of innovation potential for the formation of regional competitiveness. The dynamics and structure of innovation expenditures and sales of innovative products in the Transcarpathian region are analyzed. The indicator of productivity growth compared to growth of average wages of innovation active enterprises in the region as an evaluation index of their performance. Key words: Region, competitiveness, innovation capacity, innovation activity, development.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/4984
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Економіка. Випуск 2 (34) - 2011Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.