Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/4986
Title: Структурна диференціація економічного розвитку регіонів України
Other Titles: Structure differentiation of economic development of regions of Ukraine
Authors: Сторонянська, І.З.
Возняк, Г.В.
Keywords: диференціація, економічний розвиток, управління регіональним розвитком, структурна диференціація, регіон
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво УжНУ
Citation: Сторонянська, І. З. Структурна диференціація економічного розвитку регіонів України / І. З. Сторонянська, Г. В. Возняк // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Економіка / В.П. Мікловда, М.І. Пітюлич, Н.М. Гапак. – Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2011. – Вип. 2 (34). – С. 11–16. – Бібліогр.: с. 16 (3 назви).
Series/Report no.: Економіка;
Abstract: Сучасний розвиток регіонів України характеризується поступовим відновленням докризових тенденцій економічного зростання, однак основні проблеми регіонального розвитку, такі як надмірна диспропорційність, перерозподіл ресурсів та капіталу на користь одних і тих самих регіонів, дезінтеграція економічного простору зберігаються і потребують термінового вирішення. Кризовий період довів неспроможність традиційної державної регіональної політики «вирівнювання» та актуалізує питання щодо пошуку новітніх інструментів державного регулювання регіонального розвитку та зменшення регіональних соціально-економічних диспропорцій. Ключові слова: диференціація, економічний розвиток, управління регіональним розвитком, структурна диференціація, регіон.
Modern development of regions of Ukraine is characterized by gradual renewal of pre-crisis tendencies of the economy growing. Next to it, basic problems of regional development such as excessive disproportion, redistribution of resources and capital in behalf on the same regions, disintegration of economic space kept and require an urgent decision. A crisis period led to insolvency of traditional public regional policy of "smoothing" question in relation to the search of the newest instruments of government control of regional development and diminishing of regional socioeconomic disproportions. Key words: differentiation, economic development, regulation of regional development, structure differentiation, region.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/4986
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Економіка. Випуск 2 (34) - 2011Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.