Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/5028
Title: Докторська дисертація.Українсько-чеські відносини у трансформаційних процесах Центрально- східної європи: торговельно-економічний контекст-співпраці 2000-2012 рр.
Other Titles: Ukrainian and Czech Relations in the Transformation Process of Central and Eastern Europe: Trade and Economic Contexts of Cooperation (2000-2012).
Authors: Корсак, Роман Володимирович
Keywords: Україна, Чехія, Європейський союз, ,,Ямбурзька угода”, торговельно-економічні відносини, політична співпраця.
Issue Date: 2015
Citation: Корсак Р. В. Українсько-чеські відносини в трансформаційних процесах Центрально-Східної Європи: торговельно-економічний контекст співпраці (2000 − 2012 рр.). – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук спеціальність 07.00.02 – всесвітня історія. − Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, Інститут народознавства НАН України. – Львів, 2015.
Abstract: Вивчення системи двосторонніх українсько-чеських відносин на прикладі розвитку торговельно-економічної співпраці протягом 2000 − 2012 рр. дає можливість проаналізувати співробітництво двох країн у системі загальноєвропейських міжнародних відносин, а також простежити процес посткомуністичного розвитку країн Центрально-Східної Європи. Можливості взаємовигідного співробітництва між Україною і Чеською Республікою зумовлені історичними та культурними зв’язками, дружніми і партнерськими політичними відносинами, господарськими контактами і спільними цілями у реалізації курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію, існуванням української національної меншини у Чехії та чеської – в Україні.
Description: В диссертации комплексно проанализировано украинско-чешское торгово-экономическое сотрудничество в условиях развития трансформационных процессов Центрально-Восточной Европы. Активизация торгово-экономического сотрудничества зависела от уровня согласованности нормативно-правовых актов Чехии стандартам Евросоюза, украинско-чешской договорно-правовой базы, которая регулировала двустороннее сотрудничество, внутриполитической ситуации в Украине и Чехии, перспектив погашения „Ямбургского долга” Украины перед ЧР, уровня сотрудничества каждой из стран с Евросоюзом и НАТО. Главными долгосрочными экономическими интересами Украины в отношениях с Чешской Республикой были: получение поддержки Чехии по реализации идеи заключения между Украиной и ЕС Соглашения об ассоциации; развитие политического диалога; реализация совместных украинско-чешских экономических и инвестиционных проектов.
Type: Text
Publication type: Дисертація
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/5028
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри туристичної інфраструктури та сервісу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Докторська_дисертація._Корсак_Р._В..pdf1.38 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.