Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/5029
Title: Плечо-головний компресійний синдром у дітей
Other Titles: Brachiocephalic compression syndrome in children
Authors: Кривченя, Д.Ю.
Дубровін, О.Г.
Руденко, Є.О.
Keywords: плечо-головний стовбур, компресійний синдром, обструкція, трахея, діти
Issue Date: 2012
Publisher: Видавництво УжНУ
Citation: Кривченя, Д. Ю. Плечо-головний компресійний синдром у дітей [Текст] / Д. Ю. Кривченя, О. Г. Дубровін, Є. О. Руденко // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Медицина / гол. ред. А.С. Головацький. – Ужгород: Видавництво УжНУ, 2012. – Вип. 3(45). – С. 43–48. – Бібліогр.: с. 47–48 (23 назви).
Series/Report no.: Медицина;
Abstract: Компресія трахеї аномальним плечо-головним стовбуром у дітей вважається найчастішою серед су- динних компресій трахеї, супроводжується стридором, обструктивним синдромом, дихальними розла- дами та рецидивами бронхіту та пневмонії. В клініці прооперовано 14 пацієнтів віком від 2 місяців до 13 років з цією патологією. Діагностика базувалась на трахеобронхоскопії, цифровій субтракційній ан- гіографії та комп’ютерній томографії з контрастним підсиленням. Для хірургічної корекції використову- вали варіанти передньої аортопексії (лігаментний, лігатурний) з резекцією частки загруднинної залози доступом через правобічну торакотомію. Інтра- та післяопераційних ускладнень не було. В усіх випад- ках отримано добрий результат у найближчому та віддаленому періоді. Аортопексія є відносно про- стою та ефективною операцією при корекції компресійного синдрому спричиненого аномальним брахіоцефальним стовбуром. Ключові слова: плечо-головний стовбур, компресійний синдром, обструкція, трахея, діти
Description: Compression of the trachea due to brachiocephalic trunk is the most frequent cause of vascular tracheal compression and presents with stridor, airway obstruction, respiratory distress and recurrent bronchitis and pneumonia. Fourteen patients aged from 2 month to 13 years having this entity had been operated on in our institution. Diagnosis was based on tracheobronchoscopy, digital subtraction angiography and contrast enhanced computed tomography. Variants of anterior aortopexy (suture, ligament) with resection of thymic lobe were used for surgical correction through right thoracotomy. There were no intra- and postoperative complications. Good early and late results were achieved in all cases. Aortopexy is a rather simple and effective operation for correction of innominate artery compression syndrome in children. Key words: brachiocephalic trunk, compression syndrome, obstruction, trachea, children
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/5029
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Медицина. Випуск 3 (45) - 2012

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ПЛЕЧО-ГОЛОВНИЙ КОМПРЕСІЙНИЙ СИНДРОМ У ДІТЕЙ.pdf681.63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.