Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/5046
Title: Українсько-чеське міждержавне співробітництво в 1991–2005 рр.
Other Titles: Украинско-чешское межгосударственное сотрудничество в 1991-2005 гг.
Authors: Корсак, Роман Володимирович
Keywords: Україна, Чехія, Європейський союз, ,,Ямбурзька угода”, торговельно-економічні відносини, політична співпраця.
Issue Date: 2007
Publisher: Гражда
Citation: Корсак Р. В. Українсько-чеське міждержавне співробітництво в 1991–2005 рр. – Ужгород: Гражда, 2007. – 208 с.
Abstract: Комплексно проаналізовано українсько-чеську співпрацю протягом 1991-2005 рр. Доведено, що активізація двостороннього співробітництва залежала від рівня узгодженості нормативно-правових актів Чехії стандартам Євросоюзу, українсько-чеської договірно-правової бази, яка регулювала двосторонню співпрацю, внутрішньополітичної ситуації в Україні та Чехії, перспектив погашення „Ямбурзького боргу” України перед ЧР, рівня співпраці кожної з країн з Євросоюзом та НАТО.
Description: Комплексно проанализированы украинско-чешское сотрудничество в течение 1991-2005 гг. Доказано, что активизация двустороннего сотрудничества зависела от уровня согласованности нормативно-правовых актов Чехии стандартам Евросоюза, украинский-чешской договорно-правовой базы, которая регулировала двустороннее сотрудничество, внутриполитической ситуации в Украине и Чехии, перспектив погашения "Ямбургского долга" Украины перед ЧР, уровня сотрудничества каждой из стран с Евросоюзом и НАТО.
Type: Text
Publication type: Монографія
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/5046
ISBN: 978-966-8924-34-7
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри туристичної інфраструктури та сервісуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.