Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/5208
Title: Біоорганічна хімія
Other Titles: Біоорганічна хімія для студентів нехімічних спеціальностей
Authors: Лендєл, Василь Георгійович
Балог, Ірина Михайлівна
Хрипак, Наталія Петрівна
Онисько, Михайло Юрійович
Сливка, Михайло Васильович
Русин, Іван Федорович
Keywords: біоорганічна хімії, навчальні матеріали, прописи до лабораторних робіт
Issue Date: 5-Sep-2014
Publisher: ТДВ "Патент"
Citation: Біоорганічна хімія: навчальний посібник. / Лендєл В.Г., Балог І.М., Хрипак Н.П., Онисько М.Ю., Сливка М.В., Русин І.Ф./ - Вид. 3-тє, переробл. та доповнене. - Ужгород: ТДВ "Патент". 2014. - 360с.
Series/Report no.: навчальний посібник;2014-01
Abstract: Третє видання посібника (перше вийшло в 2003 р., друге – в 2008р.) включає матеріал, присвячений будові та реакційній здатності органічних сполук, в тому числі біополімерів, які беруть участь у процесах обміну або є структурними компонентами клітин. Знання закономірностей взаємного впливу атомів у молекулах сприяє формуванню у студентів системних уявлень про будову і хімічні перетворення органічних сполук, які лежать в основі процесів життєдіяльності. При переробці посібника основна увага була приділена сполукам та реакціям, що є аналогами в живих організмах; питанням взаємного зв’язку структури та фізіологічної дії, відомостям про ряд біологічно активних речовин. Видання розраховане на студентів медичного, стоматологічного, біологічного та хімічного факультетів вищих навчальних закладів.
Type: Text
Publication type: Книга, підручник
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/5208
ISBN: 978-617-589-088-2
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри органічної хімії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
biorg.rarкнига-демо2.49 MBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.