Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/5243
Title: Економіко-математичне моделювання Методичний посібник для бакалаврів факультету економіки
Authors: Лавер, Олександр Георгійович
Keywords: Оптимізаційні методи і моделі, оптимальний розвязок, цільова функція, метод найменших квадратів, симплекс-метод
Issue Date: 2010
Publisher: Ужгород 2010
Citation: Лавер О.Г. Економіко-математичне моделювання Методичний посібник для бакалаврів факультету економіки Ужгород: 2010. – 215 с
Abstract: Методичний посібник складається з чотирьох розділів та 24 параграфів і містить необхідну інформацію з дисципліни «Економіко-математичне моделювання». Розглядаються різні види економіко-математичних моделей та проводиться дослідження цих моделей на вірогідність. Будуються рівняння лінійної та нелінійної реграсій та проводиться оцінювання значущості параметрів цих рівнянь за допомогою статистичних коефіцієнтів: коефіцієнтів кореляції та детермінації, t-статистики, F-статистики Фішера та статистики Дарбіна-Уотсона. Велика увага приділяється вивченню задач лінійного програмування та методам їхнього розв’язку: геометричному методу, симплекс-методу та методу штучного базису. Також вивчаються транспортні задачі та метод потенціалів одержання оптимального розв’язку цих задач.
Description: Економіко-математичне моделювання
Type: Text
Publication type: Книга, підручник
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/5243
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри інформатики та фізико-математичних дисциплін

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Економіко-математичне моделювання.doc9.05 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.