Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/52431
Title: Трудові стандарти Європейського Союзу та співдружності незалежних держав: порівняльна характеристика
Authors: Ковач, Тетяна Юріївна
Keywords: інтеграція, трудовий стандарт, міграція, нормативна діяльність, приймаюча країна, депортація
Issue Date: 2007
Publisher: Поліграфцентр "Ліра"
Citation: Ковач, Т. Ю. Трудові стандарти Європейського Союзу та співдружності незалежних держав: порівняльна характеристика / Т. Ю. Ковач // Науковий вісник Ужгородського університету : серія: Економіка / редкол.: В.П. Мікловда (гол. ред.), М.І. Пітюлич, М.М. Бойко та ін. – Ужгород : Поліграфцентр "Ліра", 2007. – Спецвип. 22. Ч. 1. – С. 67–73. – Бібліогр.: с. 73 (5 назв).
Abstract: Як свідчить історія, розвиток світової економіки завжди зумовлював переміщення трудових ре­сурсів. А при інтеграції країн у світовий простір актуальним стає питання регулювання перемі­щення населення з однієї країни в іншу. За методом збору та аналізу інформації у статті здійс­нюється порівняння трудових стандартів двох потужних світових організацій: Європейського Союзу та Співдружності Незалежних Держав. Як результат дослідження висвітлено позитивні, негативні та спільні риси нормотворчої діяльності даних організацій.
Description: https://drive.google.com/file/d/123nrvrvJxuGNmtH5HQ39rSiJ4yomp9OV/view?usp=sharing
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/52431
ISSN: 0869-0782
Appears in Collections:Економіка. Спецвипуск - 22, Частина 1 - 2007

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Тит. Ек. Спецвип. 22 Ч.1. 2007.pdf1.53 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.