Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/52563
Title: Актуальні проблеми публічного управління та адміністрування в сучасній Україні
Authors: Токар, Маріан Юрійович
Keywords: публічне управління, взаємодія суспільства і держави, різногалузеве адміністрування, демократичне врядування
Issue Date: 23-Jun-2023
Publisher: Ужгород: ФОП Сабов А.М., 2023
Citation: Токар М. Актуальні проблеми публічного управління та адміністрування в сучасній Україні. Актуальні питання публічного управління в регіоні: зб. наук. праць аспірантів, викладачів, стейкголдерів; Відп. ред.: Маріан Токар; Ред. колег.: М. Токар, В. Пересоляк, Ю. Оста¬пець, Ю. Ковач, Г. Кумар, П. Габрин / УжНУ; Каф. політ. і держ. упр.; Наук.-прак. група здобув. осв. зі спец. ПУА; НДІ полі¬тичної регіоналістики. Вип. 1. Ужгород: ФОП Сабов А.М., 2023. С. 9-13.
Series/Report no.: Актуальні питання публічного управління в регіоні;Вип. 1.
Abstract: Україна, незважаючи на хід росій¬сько-української війни, залишається демократичною держа¬вою, а її євроатлантичні орієнтири та державна політи¬ка вселяють віру в незмінність перспектив демократичного вектору її розвитку і в майбутньому. Водночас, для фахівців сфери публічного управління та адміністрування, які усві¬домлено працюють або планують працювати у просторі пуб¬лічної політики в перспективі, важливим завданням є якіс¬ний вишкіл ефективного управлінця, публічного служ¬бовця, який відповідав би сучасним професійним критеріям. Місію відповідної професійної підготовки виконують різно¬манітні заклади, основними серед яких залишаються уні¬верситети. Вища школа сьогодні справді має можливості якісної підго-товки фахівців-управлінців для потреб України. Особливо цього потребуватиме післявоєнна Україна. Ви¬ходячи з цього, важливо визначити коло найактуальніших проблем, які по¬требують особливої професійної уваги.
Description: Матеріал у збірнику наукових праць молодих науковців та їхніх наставників, викладачів, стейкголдерів, які спеціалізуються на дослідженнях у сфері публічного управління та адміністрування й були озвучені на 77-й підсумковій науковій конференції професорсько-викладацького складу ДВНЗ «Ужгородський національний університет» в секції кафедри політології і державного управління факультету суспільних наук 8 березня 2023 року.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/52563
ISBN: 978-617-8127-18-3
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри політології і державного управлінняItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.