Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/52623
Title: Актуальні проблеми культури публічних службовців у перспективних умовах подальшої децентралізації повоєнної України
Authors: Токар, Маріан Юрійович
Keywords: публічне управління, взаємодія суспільства і держави, культура публічного службовця, децентралізація повоєнної України
Issue Date: 5-Jul-2023
Publisher: Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2023
Citation: Токар М.Ю. Актуальні проблеми культури публічних службовців у перспективних умовах подальшої децентралізації повоєнної України. Публічне управління ХХІ століття: особливості воєнного і післявоєнного періодів : зб. наук. матер. XХІІI Міжнар. наук. конгресу. Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2023. С. 290-294.
Abstract: У тезах акцентовано увагу на тому, що характер публічно-управлінських відносин в Україні, до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, відзначався пришвидшеними процесами децентралізації не тільки в напрямку адміністративно-територіальних та організаційно-управлінських трансформацій, а й у змісті налагодження ефективної сервісної системи. Адже саме ці питання постають пріоритетними в контексті змістовного наповнення децентралізації як основи новітніх публічно-управлінських відносин усіх зацікавлених у розвитку України сторін. Одним із актуальних завдань сьогодення, навіть попри трагічні наслідки російсько-української війни, є питання відповідного статусу «медіаторів» (посередників) цих відносин – публічних службовців та управлінців, які повинні бути наділені комплексом професійних рис, серед яких і культура.
Description: Науковий матеріал опубліковано в рамках XХІІІ Міжнародного наукового конгресу “Публічне управління ХХІ століття: особливості воєнного і післявоєнного періодів”, на якому висвітлено підходи й основні напрями досліджень публічної політики та управління в умовах гібридних загроз; визначено роль публічного управління економічною та цифровою модернізацією суспільства; розроблено пропозицій щодо підвищення ефективності розвитку системи публічного управління та публічної служби в контексті викликів, породжених війною, а також перспективи розвитку системи публічного управління для виходу країни на траєкторію сталого розвитку і післявоєнний період.
Type: Text
Publication type: Тези до статті
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/52623
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри політології і державного управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Токар Маріан. Конгрес-23_Харкуів_Тези.pdf2.4 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.