Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/53413
Title: Інституційна «тріада» публічної дипломатії України
Other Titles: Institutional "triad" of Ukraine's public diplomacy
Authors: Мателешко, Юрій Павлович
Keywords: публічна дипломатія, Україна, інституція
Issue Date: 2023
Publisher: Видавництво Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя
Citation: Мателешко Ю. П. Інституційна «тріада» публічної дипломатії України / Мателешко Ю. П. // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної онлайн-конференції «Публічна дипломатія в умовах сучасних глобальних викликів і загроз» (24-25 травня 2023 р.). – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2023. – С. 66–70.
Abstract: Сьогодні інституційну основу публічної дипломатії України становить «тріада» у вигляді Міністерства закордонних справ (до складу якого входить спеціалізований Департамент), закордонних дипломатичних установ (при частині з яких діють культурно-інформаційні центри) та Українського інституту (на який покладені функції культурної дипломатії). Механізм взаємодії та координації цих, а також частково інших органів, які пов’язані з публічною дипломатією, прописаний у відповідних нормативних документах. Незважаючи на вагомі здобутки у сфері інституціалізації громадської дипломатії України, сьогодні залишається низка невирішених проблем, пов’язаних з недостатнім фінансуванням цієї сфери та майже повною відсутністю закордонних представництв Українського інституту.
Type: Text
Publication type: Тези до статті
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/53413
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
instytutsiina_triada_publichnoi_dyplomatii_Ukrainy.pdf194.05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.