Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/53655
Title: Економічний зміст прибутку та облік його використання в умовах трансформування економіки
Authors: Даньків, Йосип Якимович
Шеверя, Ярослав Вікторович
Keywords: прибуток, чистий прибуток, нерозподілений прибуток, використання прибутку, дивіденди, статутний капітал, резервний капітал, фонд інвестування
Issue Date: 2005
Publisher: Поліграфцентр "Ліра"
Citation: Даньків, Й. Я. Економічний зміст прибутку та облік його використання в умовах трансформування економіки / Й. Я. Даньків, Я. В. Шеверя // Науковий вісник Ужгородського університету : серія: Економіка / редкол.: В.П. Мікловда (гол. ред.), М.І. Пітюлич, М.М. Бойко та ін. – Ужгород : Поліграфцентр "ЛІра", 2005. – Вип. 18. – С. 222-229. – Бібліогр.: с. 228-229 (7 назв). – Рез. укр.
Abstract: Метою діяльності будь-якого підприємства в ринкових умовах є отримання прибутку. Отримав­ши прибуток, підприємство неодмінно стикається з проблемами його використання, тобто воно повинно приймати рішення щодо пропорцій розподілу прибутку між різними шляхами його вико­ристання. В даній статті розглянуті основні шляхи використання прибутку підприємства, використання прибутку в світовій практиці. Детально досліджено місце роль прибутку в сучасних ринкових умовах, розглянуті недоліки та перспективи використання і прибутку на підприємстві.
Description: https://drive.google.com/file/d/1zffnXZ8qwMLsaKu44dXDnY4B8KORQa26/view?usp=sharing
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/53655
ISSN: 0869-0782
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Економіка. Випуск 18 - 2005

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Тит. Ек. Вип. 18. 2005.pdf1.01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.