Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/5417
Title: Джерела і матеріали до вивчення курсу «Історія України»
Authors: Данилець, Юрій Васильович
Міщанин, Василь Васильович
Keywords: Історія України, джерела, матеріали, документи
Issue Date: 2010
Publisher: ПП "Інвазор"
Citation: Данилець Ю., Міщанин В. Джерела і матеріали до вивчення курсу «Історія України». – Ужгород, 2010. 104 с.
Abstract: Вивчення історії України, як і інших країн, ґрунтується на історичних джерелах. Джерелами історії України є матеріальні носії історичної інформації, що безпосередньо відображають той чи інший бік діяльності людей. Історичні джерела слід відрізняти від історичного дослідження, написаного на основі аналізу джерел. У науці розрізняють п'ять основних типів історичних джерел: 1) речові – пам'ятки матеріальної культури – археологічні знахідки (знаряддя виробництва, предмети побуту, монети тощо), архітектурні пам'ятники; 2) етнографічні – пам'ятки, в яких знаходимо дані про характер і особливості побуту, культури, звичаїв того чи іншого народу; 3) лінгвістичні джерела, тобто дані з історії розвитку мови; 4) усні джерела – народні пісні, історичні думи, перекази, легенди, народні прислів'я, приказки та ін.; 5) писемні джерела, які є основою історичних знань. Писемні джерела, в свою чергу, можна поділити на дві основні групи: 1) актові матеріали – джерела, що є наслідком діяльності різних установ, організацій і офіційних осіб: грамоти, договори, протоколи, циркуляри, накази, статистичні дані, стенограми і т.п.; 2) оповідні пам'ятки-літописи, спогади, щоденники, листи, записки, публіцистичні, економічні, літературні та інші твори. Для поглибленого розуміння історичних процесів, які відбувалися у різні періоди існування України, важливе значення має вивчення документів і матеріалів. Головний виклад історії здійснено у багатьох підручниках з історії України, допоміжній літературі. Документи ж і матеріали покликані розширити кругозір студента, посилити його зняння з різних проблем історичного буття. Подані в посібнику джерела та матеріали охоплюють період з найдавніших часів до кінця XX століття. Слід зазначити, що обмежений обсяг видання дозволив укладачам подати щонайменшу частку з тієї величезної маси джерел та матеріалів. Як наслідок, зміст цієї праці, з одного боку, визначався потребами слухачів і студентів вищих навчальних закладів освіти у вивченні, насамперед, у ході самостійної роботи, а також під час семінарських і практичних занять пропонованого навчального курсу, з іншого - переслідувалася мета надати можливість для більш детального ознайомлення з основними, багато в чому епохальними документальними свідченнями, що часто визначали головні напрями історичного розвитку українських земель. В основу періодизації посібника покладено проблемно-хронологічний підхід. Переважну більшість документів подано у витягах. При цьому передбачалося, за рахунок скорочення другорядних деталей і фактів, і, як наслідок, економії обсягу видання, подати головні, найважливіші й найістотніші положення, що містяться в них. З іншого боку, привернути увагу читачів до максимально можливої, у наших умовах, загальної кількості першоджерел. Частину ж матеріалів (у переважній більшості невеликих за змістом), надруковано повністю. Дати, вказані до 1 лютого 1918 року, подано за старим стилем. Зважаючи, що чимало документів і матеріалів запозичено з різних друкованих праць, деякі з них подано мовою оригіналу.
Type: Text
Publication type: Методичні рекомендації
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/5417
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри модерної історії України та зарубіжних країн

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Документи і матеріали.doc603.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.