Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/54200
Title: Аналіз рентабельності продукції та розрахунок точки беззбитковості при багатономенклатурному виробництві на основі методу "директ-кост"
Authors: Шулла, Роман Степанович
Keywords: метод "директ-кост ", маржинальний прибуток, постійні та змінні витрати, прямі та непрямі витрати, точка беззбитковості
Issue Date: 2003
Publisher: ПП "Ліра"
Citation: Шулла, Р. С. Аналіз рентабельності продукції та розрахунок точки беззбитковості при багатономенклатурному виробництві на основі методу "директ-кост" / Р. С. Шулла // Науковий вісник Ужгородського університету / редкол.: В.П. Мікловда (гол. ред.), М.І. Пітюлич, М.М. Бойко та ін. – Ужгород : Вид-во "Ліра", 2003. – Вип. 14. – С. 148-153. – Бібліогр.: с. 153 (5 назв). – Рез. укр.
Abstract: Ринкова економіка вимагає нових підходів до управління підприємством, тому що на перший план ви­ходять економічні, ринкові критерії ефективності. Управлінський процес на українських підпри­ємствах, зокрема планування, аналіз у більшості випадків не відповідають новому підходу у філософії управління. На багатьох підприємствах для аналізу та калькуляції собівартості продукції викорис­товується система калькуляції витрат з їх повним розподілом. Сучасна теорія управлінського обліку та контролінгу цілком відкидають cиcmeмy калькуляції з повним розподілом витрат. У даній статті проводиться аналіз рентабельності виробництва на основі методу "директ-­кост ", робиться порівняння систем повної калькуляції витрат та системи "директ-кост ". У да­ній статті пропонується удосконалена двоступінчата модель беззбитковості, що дає можли­вість аналізувати беззбитковість будь-якої кількості продуктів та виробництва в цілому.
Description: https://drive.google.com/file/d/1THT64--SU0a9Gj_l0bUSnFv_sqXisXTz/view?usp=sharing
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/54200
ISSN: 0869-0782
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Економіка. Випуск 14 - 2003

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Тит. Ек. Вип. 14. 2003..pdf884.05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.