Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/5480
Title: Шляхи реалізації пріоритетів інвестиційного забезпечення інноваційних проектів регіонального розвитку
Authors: Приходько, Володимир Панасович
Keywords: держава, інновації, інвестиції, регіон, розвиток
Issue Date: 2010
Publisher: Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка"
Citation: Приходько В. П. Шляхи реалізації пріоритетів інвестиційного забезпечення інноваційних проектів регіонального розвитку [Електронний ресурс] / В. П. Приходько // Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка". – 2010. – Режим доступу до ресурсу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1603&p=1.
Abstract: В статті розкрито базові проблеми державної підтримки пріоритетних напрямів інвестиційного забезпечення інноваційних проектів в регіоні. Доведено, що інвестиційне забезпечення інноваційної активності та відтворювальних процесів в умовах обмеженості фінансових ресурсів доцільно здійснювати за допомогою непрямих форм фінансування за рахунок регуляторного потенціалу бюджетно-податкової політики за допомогою заходів інноваційно-інвестиційної спрямованості бюджет.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/5480
Appears in Collections:Наукові публікацї кафедри міжнародних економічних відносин

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3..doc82.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.