Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/55489
Title: Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Том ХV: Наукові пошуки в контексті викликів і конфліктів
Other Titles: Rozwój nowoczesnej edukacji i nauki – stan, poblemy, perspektywy. Tom ХV: Badania naukowe w kontekście wyzwań i konfliktów
Authors: Ґжесяк, Ян
Зимомря, Іван Миколайович
Ільницький, Василь Іванович
Keywords: актуальні питання в галузях педагогіки, психології, мовознавства та літературознавства, мистецтвознавства, історичних, суспільних та природничих наук, туризму, фізичного виховання та реабілітації
Issue Date: 2023
Publisher: Конін – Ужгород – Перемишль – Херсон: Посвіт.
Citation: Rozwój nowoczesnej edukacji i nauki – stan, poblemy, perspektywy. Tom ХV: Badania naukowe w kontekście wyzwań i konfliktów / [Red.: J. Grzesiak, I. Zymomrya, W. Ilnytskyj]. Konin – Użhorod – Przemyśl – Chersoń: Poswit, 2023. 254 s.
Abstract: Видання містить матеріали, що лягли в основу доповідей XV-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи». Молоді та досвідчені науковці висвітлюють актуальні питання в галузях педагогіки, психології, мовознавства та літературознавства, мистецтвознавства, історичних, суспільних та природничих наук, туризму, фізичного виховання та реабілітації. Матеріали стануть корисними для широкої наукової громадськості, викладачів, аспірантів, студентів.
Type: Text
Publication type: Інша текстова публікація
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/55489
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри теорії та практики перекладу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rozwoj_TomXV.pdf2.09 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.