Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/55681
Title: До питання підготовки магістрів за спеціальністю «Громадське здоров’я» в Україні
Other Titles: On the issue of master’s degree training in specialty “Public Health” in Ukraine
Authors: Слабкий, Геннадій Олексійович
Миронюк, Іван Святославович
Рябинчук, Михайло Валентинович
Keywords: громадське здоров’я, магістри, підготовка, Державний стандарт вищої освіти, освітні програми, відповідність
Issue Date: 2023
Citation: Слабкий Г.О., Миронюк І.С., Рябінчук М.В. До питання підготовки магістрів за спеціальністю «Громадське здоров’я» в Україні. України. Україна. Здоров’я нації. 2023. №3 (73). С. 144-153.
Abstract: Мета роботи – дослідити та проаналізувати відповідність освітньо-навчальних (освітньо-наукових) програм підготовки магістрів за спеціальністю «Громадське здоров’я» державному стандарту вищої освіти за спеціальністю 229 «Громадське здоров’я» для другого (магістерського) рівня вищої освіти. Матеріали та методи. Матеріали – освітні програми підготовки магістрів за спеціальністю «Громадське здоров’я» у таких державних вищих навчальних закладах: Житомирський медичний інститут, Полтавський медичний університет, Тернопільський національний медичний університет, Харківський національний медичний університет, Ужгородський національний університет, а також Державний стандарт вищої освіти за спеціальністю 229 «Громадське здоров’я» для другого (магістерського) рівня вищої освіти. Використані такі методи: бібліосемантичний, контент-аналізу, структурно-логічного аналізу. Результати та їх обговорення. В цілому проаналізовані ОНП скеровані на підготовку магістрів громадського здоров’я відповідно до Державного стандарту вищої освіти за спеціальністю 229 «Громадське здоров’я» для другого (магістерського) рівня вищої освіти. Висновки. Враховуючи регулярний перегляд освітніх програм, необхідно підготувати для ВНЗ методичні рекомендації із розробки (удосконалення) освітніх програм за спеціальністю «Громадське здоров’я» та провести тренінг для гарантів та керівників груп розробки освітніх програм з методології розробки освітніх програм і глобальних викликів громадському здоров’ю в Україні та з підготовки спеціалістів, які будуть здатними забезпечити подолання (мінімізацію) негативних наслідків наявних глобальних викликів.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/55681
ISSN: 2077-6594
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри громадського здоров’я
Наукові публікації кафедри наук про здоров’я

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
До питання підготовки магістрів ГЗ_стаття.pdf280.53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.