Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/5643
Title: 21. Компліментарність конституційних запозичень та закономірності розвитку конституціоналізму в Україні
Authors: Савчин, Михайло Васильович
Keywords: компліментарність запозичень, конституціоналізм, конституційна ідентичність, конституційна традиція, конституційні цикли, семипрезиденціалізм
Issue Date: 2007
Citation: Савчин М.В. (2007). 21. Компліментарність конституційних запозичень та закономірності розвитку конституціоналізму в Україні, 1-2 Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку 181–189.
Abstract: Конституційні запозичення межують із проблемою копіювання окремих конституційних інститутів та системних елементів конституції, що є дискусійним питанням для розвитку перехідних суспільств. Ця проблема також пов’язана із сумісністю певних елементів конституційного правопорядку, тобто компліментарністю конституційних інститутів, норм і процедур. Запозичення у сфері публічного права є одним із найбільш складним способів зближення національних законодавств, оскільки сфера публічного права тісно пов’язана із політичною сферою, управлінською практикою та усталеними звичаями. Проблема конституційних запозичень є надзвичайно актуальною при розробці проекту конституції чи внесення до неї поправок. Як відомо, при розробці Конституції України 1996 р. враховувалися не тільки здобутки вітчизняної доктрини, а також зарубіжної, насамперед західної доктрини конституційного права. Разом з тим помітний вплив традиційних концепцій, конструкцій та положень, що відображають авторитарну правову традицію. Зроблено висновок, що загалом в Україні існують істотні ознаки елементів конституціоналізму, тобто системи обмеження владної сваволі правовими правилами і процедурами. Для завершення цього процесу як цілісного необхідна ефективна діяльність конституційної юстиції.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/5643
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Savchyn_constitutional perception.doc90.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.