Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/5652
Title: Порівняльна оцінка якості життя хворих із гострим варикотромбофлебітом залежно від проведеного хірургічного лікування
Other Titles: A life quality comparative evaluation in patients with acute varicothromopflebitis according to the surgical treatment technique
Authors: Болдіжар, Патріція Олександрівна
Маді, Ю.Ю.
Keywords: гострий варикотромбофлебіт, якість життя, SF-36, хірургічне лікування
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво УжНУ
Citation: Порівняльна оцінка якості життя хворих із гострим варикотромбофлебітом залежно від проведеного хірургічного лікування / П. О. Болдіжар, Ю. Ю. Маді // Науковий вісник Ужгородського університету : Вип. 2 (41) / у.Ужгородський. – Ужгород: Видавництво УжНУ, 2011. – Вип. 2 (41). – С. 25–28. – Бібліогр.: с. 27–28 (7 назв).
Series/Report no.: Медицина;
Abstract: Проведена порівняльна оцінка якості життя 91 хворого з гострим варикотромбофлебітом у системі великої підшкірної вени. Згідно доповненої нами клінічної класифікації F.Verrel, F. Stollman (1997) гострого вари- котромбофлебіту пацієнти були розподілені на дві групи: хворі з ІА типом та хворі з ІІ Б типом. Першу групу склало 37 пацієнтів. У 30 випадках було виконано традиційну флебектомію, а у 7 – кросектомію із стовбу- ровою склерооблітерацією. У другу групи були включені 54 хворих, 27 із них була виконана флебектомія із відкритою обробкою перфорантів, ще 27 – флебектомія та обробка перфорантів за допомогою методики SEPS. Порівняльну оцінку якості життя проводили в обох групах у залежності від виду операційного втру- чання. Ключові слова:гострий варикотромбофлебіт, якість життя, SF-36, хірургічне лікування
The comparative evaluation of the life quality was performed in 91 patient with acute varicothrombophlebitis in the system of the vena saphena magna. According to the modificated clinical classification of F.Verrel, F. Stollman (1997) all patients were divided into the two groups: patients with IA type and patients with a II B type. The first group included 37 patients. A traditional phlebectomy was performed in 30 cases, and in 7 –crossectomy with the saphenous trunk sclerosation. In a second group 54 patients were included; in 27 cases phlebectomy with the open treatment technique of the perforating veins was done, and in 27 –phlebectomy and SEPS treatment technique. The comparative evaluation of the life quality was conducted in the both groups in dependence on the type of surgical technique. Key words: acute varicothrombophlebitis, life quality, Sf-36, surgical treatment
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/5652
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Медицина. Випуск 2 (41) - 2011Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.