Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/5726
Title: Теоретико-методологічні основи дослідження розвитку продуктивних сил регіону
Other Titles: Theoretical and methodological basis of research development of productive forces in the region
Authors: Губані, Габріелла Георгіївна
Keywords: діагностика, прогнозування, продуктивні сили, регіон, стратегічне управління, виробництво, інновації
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво УжНУ "Говерла"
Citation: Губані, Г. Г. Теоретико-методологічні основи дослідження розвитку продуктивних сил регіону / Г. Г. Губані // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Економіка / Редкол.: В.П. Мікловда, М.І. Пітюлич, Н.М. Гапак. – Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2011. – Спецвип. 33. Ч.3. – С. 54–68. – Бібліогр.: с. 68 (29 назв).
Series/Report no.: Економіка;
Abstract: У статті поглиблено сутність понятійно-категоріального апарату «продуктивні сили», здійснена оцінка їх функціонування в різних часових зрізах, проаналізовано основні тенденції їх розвитку в умовах адаптації регіонального господарського комплексу до ринкових відносин. Значна увага приділена вдосконаленню методичних підходів до діагностики і прогнозування розвитку продуктивних сил, узагальнено зарубіжний досвід здійснення зазначених процесів та можливості його застосування в ході ринкових реформ в Україні та її регіонах. Ключові слова: діагностика, прогнозування, продуктивні сили, регіон, стратегічне управління, виробництво, інновації.
This article contains depth analysis of the essence of conceptual-categorical system “productive forces”, assessed their functioning in different time slices and analyzes the main trends of development and adaptation to market relations in regional economic complex. To improve the methodological approaches to the diagnosis and prediction of development of productive forces drawn considerable attention and generalized foreign experience of these processes and its application in the course of economic reform in Ukraine and its regions. Key words: diagnostics, prognostication, productive forces, region, strategic management, production, innovations.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/5726
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Економіка. Спецвипуск 33 Частина 3 - 2011Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.