Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/5743
Title: Диверсифікація та кооперація розвитку сільських територій регіону
Other Titles: Diversification and cooperation of development of rural territories of region
Authors: Важинський, Федір Анатолійович
Колодійчук, А.В.
Молнар, Олександр Сергійович
Keywords: диверсифікація, кооперація, сільські території, сільськогосподарське виробництво, зайнятість, доходи, фінансування, ринки збуту продукції
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво УжНУ "Говерла"
Citation: Важинський, Ф. А. Диверсифікація та кооперація розвитку сільських територій регіону / Ф. А. Важинський, А. В. Колодійчук, О. С. Молнар // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Економіка / Редкол.: В.П. Мікловда, М.І. Пітюлич, Н.М. Гапак. – Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2011. – Спецвип. 33. Ч.3. – С. 125–129. – Бібліогр.: с. 129 (9 назв).
Series/Report no.: Економіка;
Abstract: Головними причинами низької ефективності існуючих програм розвитку сільських територій є: відсутність системного підходу до організації розвитку сільських територій; неповне фінансування; відсутність комплексної моделі системного розвитку. Організація системного розвитку сільських територій регіону повинна мати на меті побудову моделі, яка б охоплювала всі сторони життєдіяльності: зміцнення соціальної бази, економічний та екологічний розвиток. Головними засобами забезпечення розвитку сільських територій є диверсифікація та кооперація. Від глибини диверсифікації та рівня кооперації залежать повнота використання наявного природно-ресурсного та виробничо-господарського потенціалу конкретної території. Визначено напрями диверсифікації розвитку сільських територій; сформульовано принципи та визначено напрямки кооперації розвитку сільських територій регіону. Ключові слова: диверсифікація, кооперація, сільські території, сільськогосподарське виробництво, зайнятість, доходи, фінансування, ринки збуту продукції.
Main reasons of low efficiency of the existent programs of development of rural territories is: absence of approach of the systems is to organization of development of rural territories; incomplete financing; absence of complex model of system development. Organization of system development of rural territories of region must have for an object construction of model, which would engulf all parties of vital functions: strengthening of social base, economic and ecological development. The main backer-ups of development of rural territories are diversification and cooperation. From the depth of diversification and level of cooperation depend plenitude of the use of present resource and productive-economic potential of concrete territory. Directions of diversification of development of rural territories are certain; principles are formulated and directions of cooperation of development of rural territories of region are certain. Key words: diversification, cooperation, rural territories, agricultural production, employment, profits, financings, markets of sale of products.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/5743
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Економіка. Спецвипуск 33 Частина 3 - 2011Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.