Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/57836
Title: Розвиток туристичної галузі як елемент транскордонного співробітництва країн Карпатського регіону
Authors: Андрейко, Віталій Іванович
Keywords: європейська та євроатлантична інтеграція, Карпатський регіон, Україна, країни Центральної та Східної Європи,, туристична галузь, туризм, транскордонне співробітництво,, країни Центральної та Східної Європи,, Карпатський регіон, Україна, Central and Eastern European countries, tourism industry, tourism, cross-border cooperation, European and Euro-Atlantic integration, Carpathian region, Ukraine
Issue Date: 2022
Publisher: ДВНЗ "УжНУ"
Citation: Андрейко, В. Розвиток туристичної галузі як елемент транскордонного співробітництва країн Карпатського регіону / В. Андрейко // Міжнародний науковий вісник : зб. наук. пр. / голов. ред. І. В. Артьомов. – Ужгород : ДВНЗ "УжНУ", 2022. – №Вип. 1-2 (25-26) : За матеріалами міжнародної інтернет-конференції "Підвищення якості європейських студій через співпрацю із закладами вищої освіти сусідніх країн-членів ЄС" та конкурсу студентських наукових робіт "Імпл. – С. 50–61. – Бібліогр.: с. 59–61 (18 назв). – Рез.: укр., англ.
Series/Report no.: Міжнародний науковий вісник;
Abstract: Статтю присвячено дослідженню основних принципів діяльності, розвитку туристичної галузі та туристичної інфраструктури, організації взаємодії між органами державної влади і громадськістю, які в сучасних умовах створюють основу для активізації транскордонного співробітництва (далі – ТКС) як одного з інструментів розвитку громад і регіонів України з країнами Карпатського регіону
The article is devoted to studying the key principles of activity, development of the tourism industry and tourism infrastructure, and organisation of interaction between public authorities and the public, which in modern conditions create a basis for intensifying cross-border cooperation (further - CBC) as one of the tools to promote cooperation between communities and regions of Ukraine with the countries in the Carpathian region.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/57836
Appears in Collections:Міжнародний науковий вісник. Випуск 1-2 (25-26) 2022

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОЇ.pdf635.42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.