Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/58030
Title: Розвиток міжнародних ринків праці в контексті проблем зайнятості
Authors: Руденко, Наталя Валентинівна
Keywords: міжнародні ринки праці, інтеграція, поділ праці, ЄС, державне регулювання, регулятивні інститути
Issue Date: 2007
Publisher: УжНУ
Citation: Руденко, Н. В. Розвиток міжнародних ринків праці в контексті проблем зайнятості/ Н. В. Руденко // Науковий вісник Ужгородського університету: серія: Економіка. / редкол. В.П.Мікловда, М.І.Пітюлич, Н.М.Надь та ін. – Ужгород : УжНУ, 2007. – Спецвип. №23 : Вплив маркетингу на підвищення ефективності транскордонного економічного співробітництва з країнами-членами ЄС: збірник статей міжнародної науково-практ. конф. – С. 217-221. – Бібліогр.: с. 221 (5 назв).
Abstract: Розглядаються сучасні проблеми розвитку міжнародних ринків праці, які формуються під впливом найбільш загальних геоекономічних процесів, цивілізаційних зрушень, а також еволюції регіональних, субрегіональних та внутрішньокраїнових відтворювальних систем та механізмів зайнятості. Аналізуються чинники, що можуть істотно вплинути на ринок праці, порушити його стабільність, змінити його функціональні параметри та перспективи. Обгрунтовуються заходи щодо залучення, наймання, підготовки і просування працівників, які є потрібними для реалізації цілей, макроекономічних систем та організацій.
Description: https://drive.google.com/file/d/1ZrxEqnEGO8Y_gUsVPkuHD1ebvDtbtTui/view?usp=sharing
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/58030
ISSN: 966-8269-18-3
Appears in Collections:Спеціальний випуск Наукового вісника УжНУ Серія : Економіка, Вип. 23, 2007

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Тит. Спецвип. Ек. 23. 2007.pdf2.28 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.