Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/5819
Title: Біохімічні маркери первинної артеріальної гіпертензії у дітей. Мінералокорекція
Other Titles: Biochemical markers of primary hypertension in children. Mineralocorrection
Authors: Горленко, Олеся Михайлівна
Дебрецені, Олена Валеріївна
Дербак, Марія Антонівна
Keywords: діти, артеріальна гіпертензія, мінералокорекція
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво УжнУ
Citation: Біохімічні маркери первинної артеріальної гіпертензії у дітей. Мінералокорекція / О. М. Горленко, О. В. Дебрецені, М. А. Дербак // Науковий вісник Ужгородського університету : Вип. 2 (41). – Ужгород: Видавництво УжНУ, 2011. – Вип. 2 (41). – С. 342–345. – Бібліогр.: с. 345 (10 назв).
Series/Report no.: Медицина;
Abstract: Проведено наукові дослідження у дітей з первинною артеріальною гіпертензією. Виявлені порушення свід- чать про те, що у дітей низинної місцевості прогностично несприятливими є можливості розвитку атеро- склерозу та формування атеросклеротичної бляшки, в дітей гірської місцевості — метаболічного синдрому вже в молодому віці. У зв’язку з цим обґрунтованим є проведення реабілітаційних програм оздоровлення дітей з включенням мінералокорекції. Ключові слова: діти, артеріальна гіпертензія, мінералокорекція
A scientific study in children with primary hypertension was conducted. Identified violations indicated that there was a possibility of development of atherosclerosis and plaque formation in children from lowland areas and metabolic syndrome already at young age in children in mountainous locality. As a result we recommend rehabilitation programs for children with including of mineralocorrection. Key words: children, hypertension, mineralocorrection
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/5819
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Медицина. Випуск 2 (41) - 2011Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.