Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/5947
Title: Оцінка якості життя пацієнтів після оперативних втручань з приводу раку прямої кишки.
Other Titles: Assessment of quality of life of patients after surgical interventions for rectal cancer.
Authors: Русин, Андрій Васильович
Ігнат, О.В.
Ряшко, М.І.
Keywords: сфінктерозберігаюча операція, рак прямої кишки, якість життя
Issue Date: 2011
Publisher: ТОВ "Спектраль"
Citation: Русин, А. В. Оцінка якості життя пацієнтів після оперативних втручань з приводу раку прямої кишки / А. В. Русин, О. В. Ігнат, М. І. Ряшко // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Медицина / гол. ред. А.С. Головацький. – Ужгород: ТОВ «Спектраль», 2011. – Вип.3 (42). – С. 57–61. – Бібліогр.: с. 60 (5 назв).
Series/Report no.: Медицина;
Abstract: Представлені результати оцінки рівня якості життя 50 хворих після оперативних втручань у хворих на рак прямої кишки. Проведено порівняльний аналіз рівня якості життя пацієнтів після сфінктерозберігаючих і колостомуючих операцій при ракові прямої кишки. Встановлено, що якість життя хворих після сфінктероз- берігаючих оперативних втручань, незважаючи на усі ускладнення, є майже вдвічі кращою ніж при коло- стомуючих операціях, якість життя після сфінктерозберігаючих оперативних втручань відновлюється мак- симально на 18-ому місяці після операції, тобто 18 місяців можна вважати максимальним терміном для відновлення функції замикального апарату прямої кишки. Ключові слова: сфінктерозберігаюча операція, рак прямої кишки, якість життя
In this article it was resulted of evaluation of quality of life of 50 patients after surgical interventions for rectal cancer. A comparative analysis of quality of life of patients after sphincter-preserving and extirpation of the rectum in cancer of the rectum. Found that quality of life of patients after sphincter-preserving surgery, despite all the complications are almost twice better than after extirpation of the rectum, quality of life after sphincter-preserving surgery restored most of the 18th month after surgery, i.е. 18 months may be considered maximum term recovery sphincter function of the rectum. Key words: sphincter-preserving surgery, rectal cancer, quality of life
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/5947
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Медицина. Випуск 3 (42) - 2011
Наукові публікації кафедри онкологіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.