Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/5998
Title: Епідемія віл-інфекції/сніду в Закарпатській області: окремі особливості розвитку
Other Titles: The epidemic of hiv- infection/aids in Transcarpathian region: some features of development
Authors: Миронюк, Іван Святославович
Keywords: ВІЛ-інфекція/СНІД, шляхи передачі, сезонна трудова міграція
Issue Date: 2011
Publisher: ТОВ "Спектраль"
Citation: Миронюк, І. С. Епідемія ВІЛ–інфекції/СНІДУ в Закарпатській області: окремі особливості розвитку / І. С. Миронюк // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Медицина / гол. ред. А.С. Головацький. – Ужгород: ТОВ «Спектраль», 2011. – Вип.3 (42). – С. 188–192. – Бібліогр.: с. 192 (7 назв).
Series/Report no.: Медицина;
Abstract: У статті наведено результати дослідження розвитку епідемічної ситуації з ВІЛ-інфекції/СНІДу у Закарпатсь- кій області та порівняльного аналізу з показниками по країні. Закарпатська область залишається регіоном зі значно нижчим порівняно із загальноукраїнськими показниками поширеності ВІЛ-інфекції/СНІДу. У ро- звитку епідситуації велику роль відіграє сезонна трудова міграція сільських жителів у східні регіони країни та Росію, що призводить до наступного поширення інфекції серед жителів області статевим гетеросексу- альним шляхом. Водночас для регіону характерний відносно низький рівень вживання наркотиків ін’єкційним шляхом. Ключові слова: ВІЛ-інфекція/СНІД, шляхи передачі, сезонна трудова міграція
Results of researches of development of an epidemic situation are relative HIV-infection/AIDS in the Transcarpathia and the comparative analysis with indices on the country is resulted. The Transcarpathia remains region with considerably lower in comparison with Ukrainian indices of prevalence HIV-infection/AIDS. In development of epidemic situation the significant role is played seasonal labor migration of countryman in east regions of the country and Russia and the subsequent distribution of an infection among oblast inhabitants in the heterosexual way. At the same time for region rather low level of infection narcomania is characteristic. Key words: HIV-infection/AIDS, ways of transfer, seasonal labor migration
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/5998
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Медицина. Випуск 3 (42) - 2011
Наукові публікації кафедри наук про здоров’яItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.